Bokstavstema

- det ska vara kul att lära sig läsa och skriva!
Välkommen till en annorlunda dag med fokus på att planera fantasifull och ämnesövergripande undervisning utifrån olika bokstavsteman.
Skapa fantasifull, ämnesövergripande undervisning! Genom föreläsningar och workshops får du praktiska exempel på undervisning som ger terminen en tydlig struktur och stärker elevernas lärande. 


Det knackar på dörren. Eleverna drar spänt efter andan. Det är måndag morgon och bakom dörren väntar en hemlig gäst med sin hemliga bokstav. Dörren öppnas och där står Iskalla Ivar. Han har en stor väska i handen. Eleverna vet att väskan rymmer allt det där som de ska få lära sig i de olika ämnena den här veckan. Iskalla Ivar slår sig ner och öppnar långsamt väskan…

Målgrupp

Lärare i årskurs F-1

Innehåll

Hur förenar vi kartläggningen på ett naturligt sätt med våra bokstavsteman?

Nu blir Hitta matematiken och Hitta språket obligatoriska. För många lärare väcker det frågor om hur kartläggningen ska införlivas på ett naturligt sätt i undervisningen, och hur vi ska agera utifrån resultatet. Här får ni reflektera över sätt att arbeta med framförallt Hitta språket inom ramen för förskoleklassens unika pedagogik, och bokstavstemaplaneringen specifikt.

Hur utformar vi vår undervisning så att det stämmer överens med läroplanens intentioner?
Nu har vi haft vårt eget kapitel några terminer, men vi behöver fortsätta att reflektera runt hur vi ska översätter läroplanens teori till vardagspraktik.  Att integrera leken och elevernas kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva nya idéer i skolvardagen är olika tillvägagångssätt för att nå målen.
Skapa en tydlig struktur i vecko- och terminsplaneringar
Med hjälp av bokstavsteman får vi struktur i både planering och genomförande. Eleverna vet vad som förväntas och vi lärare får en helhetsbild där vår undervisning ligger i linje med vårt uppdrag.
Hur gör vi eleverna delaktiga?
Elevernas intressen ska tas tillvara och vi behöver därför planera för elevernas delaktighet. Här får ni du flera praktiska exempel på hur elevernas intressen vävs in utifrån centralt innehåll och målen i de olika ämnena.
Eget läromedel stärker temaundervisningen
Med hjälp av Jagboken, Min bokstavsbok och Händelseboken får eleverna träna på att skriva samtidigt som de lär sig att det finns många olika typer av skrivna texter. Dessa tre böcker fungerar som läromedel och vävs in i undervisningen.
Under dagen
Under dagen får du:
  • Arbeta med färdiga bokstavteman och utveckla nya
  • ”Packa en väska” inför en ny bokstavsvecka
  • Kunskap om barns läs- och skrivutveckling
  • Tips på teman, lekar och övningar
Dagen leds av:

Camilla Valfridsson
Camilla Valfridsson är förstelärare ÅK 1-3 med ansvar för att utveckla den formativa bedömningen.  Som fortbildare hos Lärarfortbildning erbjuder hon utveckling i läs- och skrivinlärning, formativ bedömning samt mindset och grit. Camilla brinner för att överföra forskning till en pedagogisk konsekvens så att vi ser ett direkt resultat på elevernas måluppfyllelse.

Monika Lång 
Monika Lång är lärare i förskoleklass på Södra Råtorps skola i Karlstad, med förkärlek för estetiska lärprocesser. Tillsammans med sin kollega har de utvecklat en spännande undervisningsmetod utifrån bokstavstema. Arbetssättet har 7-8 år på nacken, men ständigt tillkommer nya kunskaper. 

Jessica Ekberg
Jessica Ekberg är lärare i förskoleklass på Råtorpsskolan i Karlstad. Under flera år har hon och Monika tillsammans utvecklat sin undervisning utifrån bokstavstema. Det hårda arbetet har gett resultat på elevernas lärande och deras eget arbetssätt. Hösten 2018 kom deras bok Bokstavstema i förskoleklass (Lärarförlaget) som omedelbart väckte stort intresse. Jessica och Monika har föreläst på Skolforum och SETT om sitt arbete.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj konferensort!

Malmö, 5 april 2019
| 3 250 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 14 maj 2019
| 3 250 kr ex moms
BOKA

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Tidningen Förskolan publicerade en artikel om Bokstavstema redan i januari 2017. Där kunde man läsa om hur Gosiga Gunnar kom och hälsade på... Läs hela artikeln här>>

Nu har även ett rykande färskt reportage kommit i Förskoletidningen nr 7 2019. Även här får eleverna besök, denna gång av Gubben Höst... Läs mer här>>

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc