Förskoleklassens rikskonferens

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR LÄRARE I FÖRSKOLEKLASS

Nyfikna och förväntansfulla - fulla med lek och lust att lära. Finns det något härligare än sexåringar? Ni har ett alldeles speciellt uppdrag - alla ni lärare som undervisar i förskoleklassen. För elfte året i rad så bjuder vi in till rikskonferens. Utvald kompetensutveckling, tips och massor av energipåfyllning är vad vi bjuder på.

I år har vi bl a bjudit in Lärarförbundet för att uppdatera oss på tankarna kring den 10-åriga grundskolan och hur den kommer att påverka oss. Lärarförbundet är också vår partner på denna konferens.

Första året i skolan – undervisning med avstamp i 6-åringens behov

Möt läraren som skapat arbetsro för både sig själv och sina elever samtidigt som hon på ett lustfyllt sätt integrerar kartläggningen i den ordinarie undervisningen. Få verktyg att flytta ut din undervisning och låta eleverna lära med alla sina sinnen. Uppdatera dig i frågan om 10-årig grundskola och vad förslagen kan innebära för dig och dina framtida elever. Fördjupa dina kunskaper om 6-åringens utveckling och vad du som pedagog bör tänka på.

Konferensen är som vanligt vanligt full med inspiration och konkreta arbetssätt för din undervisning så du kan designa den för att möta elevernas behov av lekfullhet, rörelse och meningsfullhet. 

Välkommen!

 

Innehåll

08.15 Registrering
Registrering med kaffe, te och smörgås
09.00 Välkommen
Konferensen inleds, Moderator Carina Brage hälsar välkomna och inleder dagen
09.10 Förskoleklassen kan bli nya årskurs 1

Representanter från Lärarförbundets förbundsstyrelse

Utredningen om 10-årig grundskola har under våren presenterats och lämnats till regeringen. Under föreläsningen får du inblick i förslagen och vad det kan komma att betyda för dig som arbetar i förskoleklass. Vad innebär en 10-årig grundskola egentligen? Vi avslutar med en längre frågestund där Lärarförbundets representanter hjälper till att räta ut de frågetecken du sitter på.

 • Vilken behörighet föreslås i nya årskurs 1?
 • Förslag på kompletterande utbildning för förskollärare
 • Vad skulle förändringarna kunna betyda för praktiken?
 • Hur ser tidsplanen ut för reformen?
10.00 Paus med kaffe, te och frukt
10.15 6-åringens utveckling, behov och inre värld

Anna Backman, leg. Psykolog

6-åringar försöker hitta sin plats i tillvaron. Från familjens trygga famn till att klara allt mer på egen hand. Vägen dit kan för många vara ganska turbulent och mitt i detta stora utvecklingssteg sker övergången från förskolebarn till skolelev. Under den här föreläsningen får du fördjupade kunskaper om 6-åringens utveckling, behov och inre värld. Du får förståelse för vad du som pedagog bör tänka på för att möta behoven och göra denna turbulenta tid för barnet så smidig som möjligt.

 • 6-åringens stora utvecklingssteg
 • Att vilja vara liten OCH stor på samma gång
 • Vilka behov för utvecklingen med sig?
 • Det här bör du som pedagog tänka på
11.30 Lunch
12.30 Stationsarbete för lustfylld kartläggning och undervisning

Nathalie Lindgren, leg. förskollärare, lärare i förskoleklass

Nya elever varje år, stora variationer i förmågor och kunskap och ett krav på kartläggning av varje elevs förutsättningar. Visst kan det kännas svårt att hinna med och få till det ibland! Genom stationsarbete kan du skapa arbetsro och för både dig och dina elever där de under lustfyllda former får utveckla sina kunskaper samtidigt som du kartlägger deras behov.

 • Vad innebär stationsarbete i förskoleklass?
 • Så organiserar och planerar du stationsarbetet
 • Inkludera kartläggningen i stationsarbetet
 • Differentiera undervisningen och utmana alla elever
13.30 Paus
13.40 Trollbind genom retorikens magi

Micke Hermansson, lärare och professionell föreläsare

Det finns en förmåga som är ständigt aktuell för lärare, och kanske extra mycket för dig som undervisar de spralliga 6-åringarna: förmågan att väcka intresse, skapa nyfikenhet och lust att lära – och att lära mer! Med glimten i ögat, en stor portion humor och aktuell forskning som grund visar Micke Hermansson här hur du blir ännu bättre på att nå ut med det du vill förmedla, en kunskap du har nytta av även utanför klassrummet.

 • Storytelling som verktyg i din undervisning
 • Kunskap om hjärnan som hjälper dig att nå fram
 • Visuellt stöd, tekniska hjälpmedel och kroppsspråkets betydelse
 • Konkreta tips på hur du undviker fallgropar i framföranden
15.20 Öppna dörrarna och ge lärandet en ny dimension

Carina Brage, utomhuspedagog

Det finns en mängd olika forskningsstudier som visar hur utomhusundervisning kan bidra till ökat lärande. Genom växelverkan mellan inomhus- och utomhusundervisning kan du skapa större variation i undervisningen och ge fler elever möjlighet att lyckas. Under föreläsningen håller vi matte, no och teknik i fokus när vi flyttar ut undervisningen på skolgården, till närmaste skogsdunge eller en närliggande park.

 • Fördelarna som forskningen identifierat
 • Verktyg för att lyckas med utomhusundervisning
 • Integrera fysisk aktivitet i matte, no och teknik
 • Vad behövs i ditt lärarledarskap när ni är ute?
16.20 Summering och avslutning

Moderator Carina Brage knyter ihop de olika föreläsningarna och avslutar dagen ca 16.30.

Varmt välkommen tillbaka!

14.50 Paus med kaffe, te och kaka

Anna Backman
Leg. Psykolog
Lärarförbundet
Representanter från Lärarförbundets förbundsstyrelse
Nathalie Lindgren
Leg. förskollärare, lärare i förskoleklass
Micke Hermansson
Lärare och professionell föreläsare
Carina Brage
Utomhuspedagog

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Malmö, 29 oktober 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 19 november 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 26 november 2021
09.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 26 november 2021
09.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Konferensen görs i samarbete med: