Förstelärarnas rikskonferens 2018

- hur ökar vi likvärdigheten på den egna skolan genom kollegialt lärande?
Vår årliga konferens för förstelärare i alla skolformer.

Om konferensen

Det är ingen hemlighet att förutsättningarna för elevers lärande ser olika ut i olika klassrum. Vissa lärare har goda kunskaper och rutiner kring anpassningar och inkludering. Andra har brister där, men är svårslagna när det gäller bedömning och betygssättning. Ytterligare några har luckor i bedömningsskickligheten, men arbetar mycket målmedvetet med elevernas språkutveckling. Några är nyexaminerade och har kort yrkeserfarenhet, men har goda kunskaper i aktuell skolforskning. Några behärskar kanske flera aspekter medan andra kämpar med flera delar av det komplexa lärarskapet. 

Många studier visar att skillnaderna inom skolor ofta är större än skillnaderna mellan skolor. Vårt konferensprogram är tydligt forskningsbaserat och ger dig chansen att utveckla kunskaper och färdigheter i att leda kollegialt lärande för ökad likvärdighet på din egen skola. Tanken med samtals- och reflektionsmodellerna är att de ska leda till djupare reflektion, men också vara möjliga att direkt använda sig av på den egna skolan.

Vi vill att det ska spela mindre roll i vilken klass en elev hamnar för att få en likvärdig utbildning. Syftet med Förstelärarnas rikskonferens 2018 är att bidra till att öka likvärdigheten på den enskilda skolan.

Målgrupp

Förstelärare

Innehåll

08.15 Registrering Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Projektledaren Michael Karlsson hälsar välkommen och processledarna Annica Gärdin och
Per Kornhall tar vid.

09.05 Pass 1: Likvärdighet – vad är det och varför är det viktigt?

Hur påverkar graden av likvärdighet inom skolan individen och samhället? Ofta lyfts frågan om likvärdighet på nationell nivå eller på huvudmannanivå men sällan på den enskilda skolan. Under det första passet ringar vi in innebörden av likvärdighet och kopplar begreppet till just skolnivå.

Per Kornhall föreläser utifrån nationell statistik samt Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Anderssons forskning. Han tittar på vilka akuta problem som vi kan se när det gäller bristande likvärdighet i Sverige. Annica Gärdin kopplar en samtalsmodell till föreläsningen.

10.40 Kaffe/te med frukt
11.00 Pass 2: Vad säger forskningen om likvärdighet i undervisningen? Vilken roll kan förstelärare spela i arbetet för ökad likvärdighet?

Under rikskonferensens andra pass fördjupar vi oss i vad svensk och internationell forskning visar. Vi lyfter fram några olika exempel på skolor som strukturerat har arbetat för att öka likvärdigheten i undervisningen.

Per Kornhalls utgångspunkter är bland annat forskning från Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Helen Timperley samt Linda Kaser och Judy Halbert.
Efter föreläsningen leder Annica Gärdin en reflektionsmodell med koppling till föreläsningens innehåll.

12.40 Lunch
13.40 Pass 3: Hur ökar man likvärdighet och måluppfyllelse genom systematiskt kvalitetsarbete?

Var är vi? Vart vill vi? Dessa frågor utgjorde startskottet för den förändringsprocess som lärare på CEH-gymnasiet i Västerås initierade läsåret 13/14. En arbetsgång skapades där elevernas prestationer tidigt synliggjordes och analyserades och där pedagogiska och didaktiska frågor prioriterades. Fyra år senare har andelen elever med gymnasieexamen ökat från 72 % till 94 %. Bakom den markanta resultatförbättringen står lärare som har vågat syna sin egen verksamhet och ifrågasätta tidigare sanningar.

Förstelärarna Jimmy Strid och Jerker Östman presenterar ett praktiskt exempel på CEH-gymnasiets systematiska kvalitetsarbete och avslutar med att leda en reflektionsövning kring möjliga lärdomar.

14.40 Kaffe/te med kaka
15.10 Pass 4: Hur kan lärare bli resurser åt varandra i arbetet för ökad likvärdighet?

I en workshop får ni prova en gruppsamtalsmodell under ledning av Annica Gärdin. Syftet är att fördjupa kunskapen om vad ni redan gör för att öka likvärdigheten i klassrummet. Vilka ytterligare vägar, som kan vara intressanta att testa och utvärdera, kan gruppen hitta? Tanken är att modellen ska vara användbar i ert kreativa arbete med kollegorna, oavsett vilken aspekt av likvärdighet som ni arbetar med.

16.30 Avslutning

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Per Kornhall
Föreläsare
Annica Gärdin
Processledare
Jimmy Strid
Föreläsare
Jerker Östman
Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Malmö, 25 april 2018
09.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
Boka
Stockholm, 27 april 2018
09.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
Boka

Jimmy Strid och Jerker Östlund om Förstelärarnas rikskonferens 2018