Förstelärarnas rikskonferens 2019

Vår årliga konferens för förstelärare i alla skolformer.

Om konferensen

Tack alla ni som deltog på Förstelärarnas rikskonferens 2019 i Göteborg, Stockholm och Malmö! Det var den femte rikskonferensen sedan 2015 och det är speciellt roligt att det är så många som väljer att återkomma.

Jag har valt ut fem röster från utvärderingarna som visar på bredden av vad deltagarna skriver: ”Fantastiskt givande. Bra upplägg. Tydliga ledare. Mycket bra tankar att ta med hem. Konkret.” ”Den här dagens innehåll kuggar direkt i pågående utvecklingsarbete i Malmö stad. Hälsar rektorn.” ”Mycket bra dag! Jag ska gå till min rektor på måndag och försöka få honom att införa två konferensdagar om skolutveckling under nästa läsår.” ”Jag har fått med mig redskap som jag kan använda när jag stöttar kollegor.” ”Nu vet jag hur jag ska formulera min ansökan till nytt förstelärarskap.”

Nu startar arbetet med nästa års konferensprogram. Jag har redan haft ett idémöte med kloka kollegor. Självklart tittar jag mycket noggrant på vad deltagarna har skrivit i utvärderingen under frågan Vilka ämnen och föreläsare skulle du önska på nästa rikskonferens? Har du idéer och förslag? Mejla mig gärna.

Med vänlig hälsning Michael Karlsson, projektledare konferens

Målgrupp

Förstelärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc