Konferenspaket: Studiero i praktiken och Uppdrag: Specialpedagogik

BOKA TVÅ KONFERENSER OCH SPARA 1 500KR

Fördubbla din utveckling med två konferenser! Konferensen Studiero i praktiken  är ett perfekt komplement till Uppdrag: Specialpedagogik.
Boka två dagar, 16-17 mars, fyllda med specialpedagogiska redskap, praktiska lösningar för stökiga klassrum och verktyg för ett förebyggande och främjande arbete.

Uppdrag: Specialpedagogik 16 mars

Konferensen med fullt fokus på det specialpedagogiska uppdraget!

Det finns ett stort värde i att möta andra med samma roll för att utbyta erfarenheter, samtala och reflektera tillsammans. Du får ta del av goda erfarenheter på skolorganisation som stöttar förebyggande och främjande arbete. Det presenteras spännande forskning om hur metoder från positiv psykologi kan användas i skolan för att bland annat motverka psykisk ohälsa.

Du får med dig verktyg för att leda förändringsarbete och möta motstånd. Petri Partanen lär dig mer om relationen mellan förmågor och kunskapsutveckling samt hur du stöttar eleverna i deras förmågeutveckling. Dessutom får du prova på ett par reflektionsmodeller som vi tror att du kommer ha stor användning av.

Läs hela programmet

Konferensens föreläsare: Lars Gustafsson, Anna Bengtsson, Åse Fagerlund och Petri Partanen

Studiero i praktiken 17 mars

Studiero kommer inte gratis. Det beror heller inte på vilka elever du har i ditt klassrum. Studiero är resultatet av skolans arbete med struktur, relationer, klassrumsledarskap och bra undervisning och är något vi skapar tillsammans med eleverna. Och när vi lyckas får vi lärare som trivs, elever som når målen och en skola dit både elever och lärare söker sig.

Konferensdagen ger er inspiration, forskning, pepp och nya arbetssätt som hjälper ert eget utvecklingsarbete. De som delar med sig är experter inom sina områden eller kommer från skolor som har gjort fantastiska utvecklingsresor. Konferensdagen fokuserar på det vi vet gör skillnad och hur vi arbetar rent praktiskt för få studiero.

Läs hela programmet

Konferensens föreläsare: Annica Gärdin, Åsa Hirsch, Malin Valsö, Henrik Ljungqvist, Renas Khezri Ingeborg Hull, Sandra Stålbert, 

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Konferenspaket Stockholm, 16-17 mars
09.00-16.30 | 6 500 kr exkl moms
Boka
Konferenspaket Digital, 16-17 mars
09.00-16.30 | 5 500 kr exkl moms
Boka
Finns även som digital konferens
Konferensen livesänds över hela landet