Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen

– bli säkrare på att ta de tuffa samtalen

Det finns frågor som väcker starka känslor och som skapar pedagogiskt komplexa situationer. Lärare ska grundlägga och sprida demokratiska ideal, men hur ska demokratiuppdraget bli en del av kunskapsuppdraget? Hur kan undervisningen utformas?

Till konferensen Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen kom lärare och rektorer från hela landet för att lära sig mer om hur demokratiuppdraget verkligen kan bli en del av kunskapsuppdraget. Föreläsarna och deltagarna visade vilken kraft och vilja det finns i Sveriges skolor att utforma utbildningen så att den ”utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna”.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Programansvarig

Michael Karlsson