NPF-säkrad lärmiljö - Göteborg

- vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

De skolor som lyckas med att skapa en tillgänglig lärmiljö gör det genom att sätta eleven i centrum. Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Välkommen till en konferens där vi ställer frågan "gör vi rätt saker?"

Kombierbjudande för konferenser i Göteborg: 5995 kr.
Ange rabattkod KOMBI vid bokning av både Specialpedagogen spelar roll och NPF-säkrad miljö i Göteborg. 
Ordinarie pris för båda konferenserna är 7000 kr. 
*Samtliga priser är exkl moms

Om konferensen

Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner - alla kan påverkas av npf. Det ger direkta effekter på er undervisning och anpassningar. Gör vi rätt saker? Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Det handlar om att sätta nya rutiner och göra anpassningar på rätt grund. Ni i kollegiet behöver göra utvecklingsarbetet tillsammans: systematiskt och med rätt insatser. Ni behöver kanske till och med ett helt nytt mindset inför uppgiften? 

Vad är det för synsätt i sånt fall som gör att vi lyckas där vi annars kanske misslyckas i att möta elevers behov? De föreläsare som delar med sig av sina kunskaper under denna dag vet vad de talar om. De har sett vad som ger resultat.

Välkommen på konferens.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Moderator hälsar alla välkomna och inleder dagen.

09.10 Npf-anpassad undervisning – vad innebär det rent praktiskt?

Annelie Karlsson, lärare och specialpedagog, föreläsare och författare

Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner - alla kan påverkas av npf. Vad innebär nedsättningar i dessa funktioner och framförallt vilka effekter får det när du planerar din undervisning? När vi ser och förstår hur och när eleverna lär kan vi utveckla vår undervisning efter de behoven istället för våra egna förutfattade meningar. Vi kan göra skillnad.

 • Hur skapar vi en helhet som fungerar?
 • Så tar vi oss an vårt kompensatoriska ansvar i undervisningen
 • Hur ska vi bedöma elevernas förmågor?
10.10 Sluta gissa! Så kan kollegiet hitta rätt anpassningar (Göteborg)

Helena Wallberg, specialpedagog, författare och föreläsare

Skulle ni säga att ni utbyter erfarenheter på er skola eller har ni ett system för att utveckla lärdomar till kunskap? Är varje elev så unik när utmaningarna är  återkommande? När vi lär oss hur vi kan kartlägga och identifiera behov och göra riktiga analyser av det vi ser, kan vi lägga anpassningsbingon och tipslistor bakom oss och börja göra skillnad på riktigt. Ska vi ha eleven i fokus måste vi lära oss att se hela kontexten. 

 • Hur får vi till rättssäkra extra anpassningar?
 • Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar?
 • Hur vet vi om vi har satt in rätt stödinsats?
 • Men nationella provet och kunskapskraven då?
11.20 Frågestund om extra anpassningar
Lyft frågor från er egen skola och få vägledning från Helena Wallberg.
11.30 Lunch
12.30 Vi npf-säkrar vår skola!

Elinor Kennerö Tonner, rektor

Källbrinksskolan bestämde sig för att npf-säkra sin skola. Det handlar om nya sätt att se på relationer, nya samarbetsformer, nya kunskaper och ett nytt mindset inför uppgiften. Under föreläsningen får vi ta del av alla konkreta förändringar som skolan har gjort men också exempel på praktiska lösningar i undervisningen och exempel på resultat, både väntade och oväntade. 

 • Hur man med små medel kan göra stor skillnad
 • Så arbetar vi lösningsfokuserat och konkret runt eleverna
 • Vi har blivit sammansvetsade arbetslag med eleven och pedagogiken i fokus
13.40 Lågaffektivt bemötande ger resultat på problematisk skolfrånvaro

Annelie Karlsson, Funkkonsulten

Gruppen hemmasittare är stor. Mellan 20 000-70 000 beroende på hur man räknar. Nu verkar det dessutom som att frånvaron sjunker i åldrarna. För att förändra behöver vi förstå vad som ligger bakom, och när vi har förstått det behöver vi systematik för att förändra. Exempel på detta får ni ta del av under denna föreläsning. Utgångspunkten är att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro. Ni får också ta del av konkreta arbetssätt för hur skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig så att den inte slår undan benen för vissa elever.  

 • Varför blir en elev hemmasittare?
 • Vad innebär lågaffektivt bemötande mer konkret när vi talar lärmiljö?
 • Exempel på insatser på kort och lång sikt
14.30 Paus
Kaffe/te och kaka
15.00 Elevhälsomöten som bygger bort problem istället för symtom

Anna Bengtsson, specialpedagog, författare och föreläsare

Förebygga och främja är ord i tiden men vi behöver kunskap för att förverkliga dem. Med utgångspunkt i evidens och struktur kan elevhälsomöten ge ett kraftfullt lärande om hur vi kan möta alla elever på skolan. För att ge kraft behöver det vara en tvärprofessionell arena för analys. Hur kan vi tillsammans säkerställa tillgänglighet, utöver kollegialt lärande kring metoder för undervisning? Anna Bengtsson har ett konkret svar på den frågan.

 • Från problem till ett förebyggande och främjande arbete
 • Hur kan lärare och elevhälsa få till en tvärprofessionell analys som skapar lärande om hur vi kan möta alla elever på skolan?
 • Så organiserar vi elevhälsomötet
15.50 The power of yet - ett litet magiskt ord kan förändra allt

Camilla Valfridsson, lärare och fortbildare

The power of yet, som en av Carol Dwecks föresläsningar heter, handlar om det magiska ordet ännu. Jag kan inte detta ännu. Jag har inte misslyckats, jag är i lärande. The power of yet är ett tankemönster med sprängkraft som handlar om våra mindset. Närmare bestämt vårt dynamiska mindset. Om vi kunde få det att genomsyra varje klassrum och fritidshemsavdelning så skulle vi förändra livet och lärandet för många elever. Inte minst de som varje dag kämpar med självbild och ”misslyckanden” i klassrummmet. 

 • Hur styr ett statiskt och ett dynamiskt mindset hur vi agerar i olika lärandesituationer?
 • Hur hjälper vi eleverna att gå från en kantstött självbild av lyckas/lyckas inte till ett dynamiskt mindset?
16.30 Avslutning

Föreläsare

Anna Bengtsson
Specialpedagog, författare och föreläsare
Annelie Karlsson
Lärare och specialpedagog, föreläsare och författare
Elinor Kennerö Tonner
Rektor Källbrinskskolan
Camilla Valfridsson
Lärare och fortbildare
Helena Wallberg
Specialpedagog, författare, föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Programansvarig

Cecilia Blanckert

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Göteborg, 10 april 2019
09.00 - 16.30 | 3 050 kr ex moms

Ej bokningsbar
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

NY BOK OM PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO

Annelie Karlsson är medförfattare till den nysläppta boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner.