NPF-säkrad lärmiljö - Göteborg & Malmö

- vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

Tack alla som valde att gå på Npf-säkrad lärmiljö! Vi håller just nu på att gå igenom utvärderingarna för konferensen och ser att ni uppskattade att konferensenlyfter blicken till att gälla alla elever och där vi inte fastnar i enskilda elever. Vi behöver ha fortbildning som hjälper oss att se ur det relationella perspektivet. Listor på anpassningar och liknande finns alldeles för många av!”

 

Redan nu hittar ni höstens program till konferensen. Den här gången kommer vi till Stockholm och Umeå. Jag hoppas vi ses där!

Vänliga hälsningar
Lena Rosada, projektledare konferens

 

Om konferensen

Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner - alla kan påverkas av npf. Det ger direkta effekter på er undervisning och anpassningar. Gör vi rätt saker? Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Det handlar om att sätta nya rutiner och göra anpassningar på rätt grund. Ni i kollegiet behöver göra utvecklingsarbetet tillsammans: systematiskt och med rätt insatser. Ni behöver kanske till och med ett helt nytt mindset inför uppgiften? 

Vad är det för synsätt i sånt fall som gör att vi lyckas där vi annars kanske misslyckas i att möta elevers behov? De föreläsare som delar med sig av sina kunskaper under denna dag vet vad de talar om. De har sett vad som ger resultat.

Välkommen på konferens.

Föreläsare

Anna Bengtsson
Specialpedagog, författare och föreläsare
Annelie Karlsson
Lärare och specialpedagog, föreläsare och författare
Elinor Kennerö Tonner
Rektor Källbrinskskolan
Camilla Valfridsson
Lärare och fortbildare
Helena Wallberg
Specialpedagog, författare, föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Programansvarig

Cecilia Blanckert

Konferenskoordinator

Monica Franc

Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

NY BOK OM PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO

Annelie Karlsson är medförfattare till den nysläppta boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner.