NPF-säkrad lärmiljö - Malmö

- vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

De skolor som lyckas med att skapa en tillgänglig lärmiljö gör det genom att sätta eleven i centrum. Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Välkommen till en konferens där vi ställer frågan "gör vi rätt saker?"

Om konferensen

Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner - alla kan påverkas av npf. Det ger direkta effekter på er undervisning och anpassningar. Gör vi rätt saker? Vi kan göra stor skillnad också med små medel. Det handlar om att sätta nya rutiner och göra anpassningar på rätt grund. Ni i kollegiet behöver göra utvecklingsarbetet tillsammans: systematiskt och med rätt insatser. Ni behöver kanske till och med ett helt nytt mindset inför uppgiften? 

Vad är det för synsätt i sånt fall som gör att vi lyckas där vi annars kanske misslyckas i att möta elevers behov? De föreläsare som delar med sig av sina kunskaper under denna dag vet vad de talar om. De har sett vad som ger resultat.

Välkommen på konferens.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Moderator hälsar alla välkomna och inleder dagen.

09.10 Npf-anpassad undervisning – vad innebär det rent praktiskt?

Annelie Karlsson, lärare och specialpedagog, föreläsare och författare

Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner - alla kan påverkas av npf. Vad innebär nedsättningar i dessa funktioner och framförallt vilka effekter får det när du planerar din undervisning? När vi ser och förstår hur och när eleverna lär kan vi utveckla vår undervisning efter de behoven istället för våra egna förutfattade meningar. Vi kan göra skillnad.

 • Hur skapar vi en helhet som fungerar?
 • Så tar vi oss an vårt kompensatoriska ansvar i undervisningen
 • Hur ska vi bedöma elevernas förmågor?
10.10 Sila snacket! Så skapar vi en elevhälsofrämjande organisation! (Malmö)

Emma Rosengren, rektor Foucaultgymnasiet

Hur vi talar om, och ser på, våra elever påverkar hur det går för dem i skolan. Detta gäller elever i allmänhet, men elever med NPF i synnerhet. Det finns enkla verktyg att använda för att vända ett kollegiums språk och syn på eleverna – för att främja hälsa och lärande. Hur kan vi genom att använda verktyget trygg bas förbättra och stärka relationer, och på så sätt nå bättre resultat? 

 • Analysera relationen till och samspelet med eleven
 • Skapa en miljö där alla elever definieras positivt
 • Kartläggning av elevers förutsättningar och behov
 • Rätt stöd och anpassning med eleven i fokus
11.15 Kaffe
11.30 Vi npf-säkrar vår skola!

Elinor Kennerö Tonner, rektor

Källbrinksskolan bestämde sig för att npf-säkra sin skola. Det handlar om nya sätt att se på relationer, nya samarbetsformer, nya kunskaper och ett nytt mindset inför uppgiften. Under föreläsningen får vi ta del av alla konkreta förändringar som skolan har gjort men också exempel på praktiska lösningar i undervisningen och exempel på resultat, både väntade och oväntade. 

 • Hur man med små medel kan göra stor skillnad
 • Så arbetar vi lösningsfokuserat och konkret runt eleverna
 • Vi har blivit sammansvetsade arbetslag med eleven och pedagogiken i fokus
12.45 Lunch
13.45 Lågaffektivt bemötande ger resultat på problematisk skolfrånvaro

Annelie Karlsson, Funkkonsulten

Gruppen hemmasittare är stor. Mellan 20 000-70 000 beroende på hur man räknar. Nu verkar det dessutom som att frånvaron sjunker i åldrarna. För att förändra behöver vi förstå vad som ligger bakom, och när vi har förstått det behöver vi systematik för att förändra. Exempel på detta får ni ta del av under denna föreläsning. Utgångspunkten är att det är förhållningssättet och miljön runt eleverna som behöver förändras för att främja skolnärvaro. Ni får också ta del av konkreta arbetssätt för hur skolan kan arbeta för att göra skolan tillgänglig så att den inte slår undan benen för vissa elever.  

 • Varför blir en elev hemmasittare?
 • Vad innebär lågaffektivt bemötande mer konkret när vi talar lärmiljö?
 • Exempel på insatser på kort och lång sikt
14.40 Elevhälsomöten som bygger bort problem istället för symtom

Ida Necovski, specialpedagog, författare och föreläsare

Förebygga och främja är ord i tiden men vi behöver kunskap för att förverkliga dem. Med utgångspunkt i evidens och struktur kan elevhälsomöten ge ett kraftfullt lärande om hur vi kan möta alla elever på skolan. För att ge kraft behöver det vara en tvärprofessionell arena för analys. Hur kan vi tillsammans säkerställa tillgänglighet, utöver kollegialt lärande kring metoder för undervisning? Ida Necovski har ett konkret svar på den frågan.

 • Från problem till ett förebyggande och främjande arbete
 • Hur kan lärare och elevhälsa få till en tvärprofessionell analys som skapar lärande om hur vi kan möta alla elever på skolan?
 • Så organiserar vi elevhälsomötet
15.30 Paus
Kaffe/te och kaka
15.50 The power of yet - ett litet magiskt ord kan förändra allt

Camilla Valfridsson, lärare och fortbildare

The power of yet, som en av Carol Dwecks föresläsningar heter, handlar om det magiska ordet ännu. Jag kan inte detta ännu. Jag har inte misslyckats, jag är i lärande. The power of yet är ett tankemönster med sprängkraft som handlar om våra mindset. Närmare bestämt vårt dynamiska mindset. Om vi kunde få det att genomsyra varje klassrum och fritidshemsavdelning så skulle vi förändra livet och lärandet för många elever. Inte minst de som varje dag kämpar med självbild och ”misslyckanden” i klassrummmet. 

 • Hur styr ett statiskt och ett dynamiskt mindset hur vi agerar i olika lärandesituationer?
 • Hur hjälper vi eleverna att gå från en kantstött självbild av lyckas/lyckas inte till ett dynamiskt mindset?
16.30 Avslutning

Föreläsare

Annelie Karlsson
Lärare och specialpedagog, föreläsare och författare
Elinor Kennerö Tonner
Rektor Källbrinskskolan
Ida Necovski
Specialpedagog, författare och föreläsare
Emma Rosengren
rektor Foucaultgymnasiet
Camilla Valfridsson
Lärare och fortbildare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Programansvarig

Cecilia Blanckert

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Extra insatt tillfälle!
Malmö, 9 maj 2019
09.00-16.30 | 3 050 kr ex moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

NY BOK OM PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO

Annelie Karlsson är medförfattare till den nysläppta boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro
I boken ges alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro. Därefter presenteras hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner.