Uppdrag: Specialpedagogik

– med mod, kunskap och verktyg att leda utvecklingsprocesser

Dags att utveckla vår processkompetens!

Välkommen till en praktiskt inriktad konferens för dig som är specialpedagog eller speciallärare. Möt bland annat Helena Wallberg, Anna Bengtsson och Gudrun Löwendahl Björkman och väx i rollen och uppdraget. Konferensen tar upp ämnen som handledning, processkompetens, utredning om särskilt stöd, förebyggande och främjande arbete, åtgärdsprogram och mycket mer. Du får kunskap och kraft att ta plats i den undervisningsnära skolutvecklingen.

Processkonferens – unikt format med stora pedagogiska vinster!

Konferensen har ett unikt upplägg där du har möjlighet att lära i en process i tre steg: konferensdag + eget lärande med stödmaterial + fördjupande konferensdag.

Du bokar dagarna var och en för sig, vid samtidig bokning tar du del av ett förmånligt paketpris. 


Våra roller ser olika ut på olika skolor men gemensamt i många fall är att skolor ofta missar möjligheten att ta tillvara på de specialpedagogiska kunskaperna på ett systematiskt sätt.

Lite för ofta hamnar vi i situationer där vi tar emot uppdrag från kollegor kring vissa elever eftersom det saknas förståelse för hur den specialpedagogiska kompetensen kan bidra i ett tidigare skede.

Det är dags att vi utvecklar vår processkompetens så att vi kan och vågar ta vårt ansvar i den undervisningsnära skolutvecklingen.DAG 1 FÖRELÄSNINGSTEMAN

Gå till DAG 1 - hela beskrivningen

9.15 Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?

Föreläsare:
Anna Bengtsson, specialpedagog och handledare
Ida Necovski, specialpedagog, fortbildare, handledare

10.30 Utredning och särskilt stöd som process

Föreläsare:
Anna Bengtsson, specialpedagog och handledare
Ida Necovski, specialpedagog, fortbildare, handledare

12.30 Förebyggande, främjande och åtgärdande – vad är vad och varför är det så?
Föreläsare:
Maja Lindqvist, specialpedagog, utbildare, handledare och skolutvecklare

13.10 Mellanledarskapet – att lyckas som processledare
Föreläsare:
Lena Göthe, skolutvecklare och fortbildare

15.00 Arbetar vi med rätt slags mål vid rätt tillfälle?

Föreläsare:
Helena Wallberg, specialpedagog, föreläsare, författare

16.15   Moderator presenterar deltagarnas stödmaterial och vägleder oss i hur vi kan använda det
16.30    Konferensen avslutas

DAG 2 FÖRELÄSNINGSTEMAN

Gå till DAG 2 - hela beskrivningen

09.20 
3 Elevfall – utredning, åtgärdsprogram och uppföljning som ger effekt
(Denna föreläsning inkluderar paus)
Föreläsare:
Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, pedagogisk handledare, författare och föreläsare

11.10 Hur förebygger vi motstånd och gnissel i skolutvecklingsprocesser?
Föreläsare:
Lena Göthe, skolutvecklare och fortbildare

13.10 Visuell handledning – metod för att öppna upp för nya perspektiv
Föreläsare:
Linda Hallberg, specialpedagog, fortbildare, författare

14.40 Modellering – visa vägen till fungerande undervisning
Föreläsare:
Helena Wallberg, specialpedagog, föreläsare, författare

15.45 Moderator summerar konferensen och hjälper oss att blicka framåt
16.00 Konferensen avslutas

Målgrupp

Specialpedagoger och speciallärare.

Anna Bengtsson
Specialpedagog, författare och handledare
Helena Wallberg
Specialpedagog, föreläsare, författare
Maja Lindqvist
Specialpedagog, utbildare, handledare och skolutvecklare
Ida Necovski
Specialpedagog
Gudrun Löwendahl Björkman
Specialpedagog och pedagogisk handledare
Linda Hallberg
Specialpedagog, fortbildare, författare
Lena Göthe
Skolutvecklare och fortbildare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Konferens i process - boka 2 dagar
Digital konferens, DAG 2: 8 februari 2022
Kl 9.00-16.00 | 3 950 kr ex moms, boka dag 1 samtidigt för paketpris
BOKA DIGITAL DAG 2

Läs hela beskrivningarna