Bedömning och betyg i praktiken

– så får vi likvärdighet i verksamheten

Kursens innehåll besvarar följande frågor:

 • Vad innebär ett professionellt bedömningsarbete?
 • Vilka ramfaktorer påverkar min undervisning, bedömning och betygsättning?
 • På vilket sätt förändras mitt bedömningsarbete med Lgr22?
 • Hur genomför jag en återkopplande dialog som utvecklar mina elever?
 • Vad behöver jag tänka på för att skapa rättvisa och likvärdiga bedömningssituationer?

 

Under dagen ges också tillfällen till reflektion, samtal och tillämpning av metoder i syfte att konkretisera och befästa kursens innehåll.

Om kursen:

Kursen ger dig nycklar för att ta dig vidare i arbetet med att stimulera, identifiera och ge återkoppling på elevens kunskapsutveckling. Med en medveten bedömarkompetens kan vi minska prestationsstressen hos våra elever – och öka lärandet.

I klassrummet innebär Lgr22 att ämnets karaktär och det centrala innehållet lyfts fram tydligare, vilket är en tankevända jämfört med Lgr11 där bedömningsgrunder ofta blev utgångspunkten för planering och undervisning. Den här kursen ger dig verktyg för att anpassa och utveckla din bedömning och betygsättning utifrån de nya förutsättningarna med sikte på likvärdighet och skolframgång.

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Bedömarkompetens i en likvärdig skola

Vi behöver hitta en balans mellan styrdokument, undervisning och det vi bedömer. Bedömning är en myndighetsutövning, och ska vara rättssäker och likvärdig. Du behöver utveckla en bedömarkompetens där du är medveten om hur och vad du undervisar och bedömer, och koppla det till den utveckling som du ser i ditt klassrum. I den här kursen får du kunskap om hur du stärker ditt professionella bedömningsarbete.

 

 • Utvärdering och kvalitetssäkring i bedömningspraktik och undervisning – systematiskt kvalitetsarbete.
 • Bedömning och betygssättning som verktyg för lärande, utveckling och skolframgång.

Bedömning med fokus på utveckling och lärande

Formativ dialog utifrån vår bedömarkompetens är ett av de verktyg vi kan använda för att öka elevernas lärande och skolframgång. Du får konkreta tips och metoder för att genomföra undervisning och bedömning med styrdokumenten som ramverk. Vi djupdyker i hur Lgr22 påverkar undervisningen och bedömningen, och vad som skiljer sig åt från tidigare bedömningspraktik och betygsättning.

 

 • Exempel på hur du använder din bedömarkompetens för en likvärdig bedömning och betygsättning.
 • Att bedöma det som undervisats eller bedöma det som läroplanerna beskriver – vilken är skillnaden?

Praktiska tips och modeller

 • Så använder du olika ramfaktorer vid undervisning, bedömningsarbete och betygsättning.
 • Att stärka det professionella bedömningsarbetet – tips och metoder.
 • Bedömningspraktik med fokus på utveckling och lärande – så kan du göra.
 • Konkreta exempel på hur du bedömer och återkopplar utifrån Lgr22.
 • Modeller och metoder för att kommunicera med dina elever kring bedömning och betyg i en formativ dialog.

Målgrupp

Lärare och skolledare som är verksamma i grundskolan.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 7 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka kursplatser

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>