Betyg och bedömning enligt Lgr22

– bemästra de utmaningar vi står inför höstterminen 2022

NYHET!

Lär dig att:

  • Förstå den nya läroplanen, Lgr22
  • Sätta betyg enligt Lgr22
  • Hitta strategier för att undervisningen ska anpassas till Lgr22
  • Använda verktyg för att ge formativ bedömning
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Hur kommer Lgr22 att påverka oss pedagoger och våra elever?

Kursplanerna förändras, kunskapskraven ändrar namn och läroplanen har omformulerats. Vad kommer detta att innebära för vår undervisning och för våra elevers lärande? Vad krävs av oss som pedagoger och vad händer med innehållet i de olika ämnena? Kursen kommer att behandla och besvara ovanstående frågor genom övningar och diskussioner.

Hur kan vi använda oss av formativ i bedömning för att elevers lärande ska öka?

De senaste decenniets forskning har bekräftat det som vi pedagoger länge vetat – formativ bedömning är det som lämpar sig bäst för att utveckla elevers lärande. Vi kommer under kursen testa olika sätt att använda oss av formativa strategier för att lära oss att främja våra elevers kunskapsutveckling.

Hur påverkar det nya i Lgr22 vår betygssättning?

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill man bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. Vi kommer under kursen studera vilka förändringar som ska göras och hur vi som pedagoger bör tänka.

Målgrupp

Lärare och rektorer i grundskola.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

Se hela utbudet kopplat till Lgr22

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>