Betygsverkstad svenska åk 4-6

- träna på att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

  • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
  • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
  • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven

Lärarfortbildnings Verkstadskurser är forum för träning och reflektion. Där får du träna på olika scenarion och skapa lösningar på olika utmaningar. Verkstadskurserna har flippat undervisningen och ger dig därför föreläsning och teoretisk grund före kurs i form av film. Kom och träna med Lärarfortbildning!

Före och under kursdagen
Under kursdagen får du vända och vrida på några utmaningar från lärares yrkesvardag och skapa lösningar för dessa. Du gör detta i grupp eller enskilt, och i den ordning du själv önskar. Kursen avslutas med att kursledaren pekar på rätt perspektiv eller lösning och går igenom varför det är så. Den teoretiska genomgången sker före kurs och tar ca två timmar. Detta räknas som en del av kursen och att det är viktigt att du får tid avsatt för detta.

Om kursen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Många lärare sliter hårt med betygssättningen vid terminssluten eftersom de känner sig osäkra på vad som gäller. Och det är inte lätt. Har vi dessutom inte planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir det ännu knepigare. Med träning i att sätta korrekta betyg kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt. 

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt betyg?
Hur identifierar vi kvalitet i relation till kunskapskraven? Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska se på ”kvalitet” som utmanar. Här får ni arbeta med ett bedömningsunderlag samt den instruktion som läraren har gett eleven. Dessa ska ni ställa mot kunskapskrav och mål för att träna på att identifiera kvalitet. Ni kommer själva att få identifiera kunskapsplaneras krav.

Hur planerar vi undervisning för en likvärdig och rättssäker betygssättning?
Många lärare tycker relationen mellan förmågor och centralt innehåll är svårt. Vissa utgår fortfarande från det centrala innehållet när de ska betygssätta, trots att det är kvaliteten i förmågorna i relation till ämnesstoffet som ska bedömas. Deltagarna får under denna utmaning arbeta med en förmåga och planera för denna utifrån centrala innehållet. Hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Matchar jag min undervisning mot den uppfattningen?

Hur får vi en medveten betygssättning grundat på de tre formativa grundfrågorna?
Inom BFL talar man ofta om de tre formativa frågorna: vad är målet, var befinner sig eleven i förhållande till målet och hur ska eleven göra för att nå målet? Detta synsätt på lärande är en del av vår klassrumsvardag. Med hjälp av den formativa bedömningen får vi också en kvalitativ summativ bedömning. Vilket kunnande krävs för de olika betygen? Hur ska vi som lärare kunna hjälpa eleven till ett högre betyg? Här får ni analysera och fördjupa er i värdeorden genom att resonera runt varför en elev har fått ett C istället för ett A. Hur ska vi arbeta för att eleven ska förstå hur den måste förändra sitt innehåll så att det blir ett A?

Hur sätter vi korrekta terminsbetyg och slutbetyg?
Med hjälp av olika fiktiva elevfall får ni här utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till årskurs och de delar av kunskapskraven som har testats när ni sätter termins- eller slutbetyg. Vi arbetar bland annat med relationen B och D, tröskeleffekt, pysparagraf, sjukdom, frånvaro, F och streck samt nationella prov.

Målgrupp

Lärare i årskurs 4-6

Mål

Du lär dig planera undervisning och sätta betyg som ger rättssäkerhet och likvärdighet.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 24 april 2018
09.00 - 16.30 | 3.650 kr exkl moms
Boka
Malmö, 7 maj 2018
09.00 - 16.30 | 3.650 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.