Den formativa verktygslådan åk 4-9

- utveckla din bedömning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning där du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

  • Få grepp om helheten och det formativa förhållningssättet
  • Lär dig hantera några konkreta formativa verktyg
  • Utveckla eleverna till att vara pedagogiska stöd för sig själva och andra

Lärarfortbildnings Verkstadskurser är forum för träning och reflektion. Där får du träna på olika scenarion från lärares vardag och skapa lösningar på olika utmaningar. Kom och träna med Lärarfortbildning!

Om kursen

Utgångspunkten för den formativa bedömningen är inte att utvärdera elevernas förmågor utan att hjälpa eleven till att lära sig mer. Många skolor vittnar just nu om omtag runt BFL för att få det formativa förhållningssättet att genomsyra undervisningen. Dylan Wiliam själv är den första att skriva under på att formativ bedömning inte är en enkel metod som man genomför efter ett enkelt recept. Välkommen till en kurs som hjälper dig att utveckla förhållningssätt och konkreta arbetssätt för bedömning som utvecklar eleverna. Du får också förståelse för BFL:s relation till grit och ett dynamiskt mindset, en relation som är nödvändig för att lyckas. Kom och träna dig i Dylan Wiliams formativa verktygslåda.

Innehåll

Hur jobbar vi med att synliggöra målen utan att döda lusten till lärande?
Första steget i BFL är att tydliggöra målen men hur gör vi det på ett bra sätt? Det fungerar inte att sätta styrdokumenten i händerna på eleverna eller att ge dem instuderingsfrågor att plugga in. Här prövar vi olika sätt för elever att jobba med mål och kunskapskrav inom ämnena svenska, engelska och matematik som är utmanande och inspirerande.

Hur skapar vi en undervisningsmiljö som synliggör elevernas lärande?
Vi lägger energi på att planera och genomföra lektioner som ska utveckla eleverna. Men vet vi vad eleverna lärde sig? Progressionen ska vi kunna följa från lektion till lektion. Hur gör vi då för att skapa ett klassrum som låter oss se detta? Först och främst måste vi ha skapat en undervisningsmiljö som låter eleverna våga misslyckas, där det är helt okej att testa, göra fel och testa igen. Under kursen undersöker vi hur vi kan nå dit.

Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
Eleverna ska lära sig och utveckla de förmågor som ska bedömas, vilket inte alltid är fallet. Hur vet vi då vad eleven kan och vad hen behöver lära sig? Hur gör vi detta på ett bra sätt utan att hamna i en situation där återkopplingen inte bara är ineffektiv utan till och med hindrar ett fortsatt lärande? Under denna utmaning tränar vi på olika sorters återkoppling – det vill säga, den sortens återkoppling som gör skillnad.

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?
Kamratrespons är mer än bara ”two stars and a wish”. Självbedömning är mer än att betygsätta sig själv. Hur får vi elever att verkligen kunna vara ett pedagogiskt stöd även för varandra? Här vet vi att ett dynamiskt mindset är en förutsättning för att elevernas självbedömning ska leda till lärande. Vilka andra metoder finns och hur är tankarna bakom dem? Vi prövar en rad olika metoder utifrån både syfte och resultat.

Målgrupp

Lärare i årskurs 4-9

Mål

Du lär dig  hur du höjer undervisningens effektivitet genom dagligt och kontinuerligt formativt arbetssätt.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 7 november 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.