Formativ verkstad åk 7-9

- träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning där du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

  • Få grepp om helheten och det formativa förhållningssättet
  • Lär dig hantera några konkreta formativa verktyg
  • Utveckla eleverna till att vara pedagogiska stöd för sig själva och andra

Lärarfortbildnings Verkstadskurser är forum för träning och reflektion. Där får du träna på olika scenarion och skapa lösningar på olika utmaningar. Verkstadskurserna har flippat undervisningen och ger dig därför föreläsning och teoretisk grund före kurs i form av film. Kom och träna med Lärarfortbildning!

Före och under kursdagen
Under kursdagen får du vända och vrida på några utmaningar från lärares yrkesvardag och skapa lösningar för dessa. Du gör detta i grupp eller enskilt, och i den ordning du själv önskar. Kursen avslutas med att kursledaren pekar på rätt perspektiv eller lösning och går igenom varför det är så. Den teoretiska genomgången sker före kurs och tar ca två timmar. Detta räknas som en del av kursen och att det är viktigt att du får tid avsatt för detta.

Om kursen

Trots att många skolor tagit till sig de formativa tankarna är det svårt att omsätta dem i undervisningen. Många skolor vittnar just nu om omtag runt BFL för att få det att fungera bättre. Dylan Wiliam själv är den första att skriva under på att formativ bedömning inte är en enkel metod som man genomför efter ett recept men samtidigt blir teorin runt BFL svår att förverkliga utan konkreta verktyg. Men hur gör vi våra uppgifter och moment formativa? Vad finns egentligen att tillgå i den formativa verktygslådan?

Innehåll

Hur jobbar vi med att synliggöra målen utan att döda lusten till lärande?
Första steget i BFL är att tydliggöra målen men hur gör vi det på ett bra sätt? Det fungerar inte att sätta styrdokumenten i händerna på eleverna eller att låta eleverna tolka värdeord och kunskapskvaliteter. Här prövar vi olika sätt för elever att jobba med mål och kunskapskrav som är utmanande och inspirerande.

Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
Eleverna ska lära sig att utveckla de förmågor som ska bedömas, vilket inte alltid är fallet. Hur vet vi då vad eleven kan och vad hen behöver lära sig? Hur gör vi detta på ett bra sätt utan att hamna i en situation där återkopplingen inte bara är ineffektiv utan till och med hindrar ett fortsatt lärande? Under denna utmaning tränar vi på olika sorters återkoppling – det vill säga, den sortens återkoppling som gör skillnad.

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?
Kamratrespons är mer än bara ”two stars and a wish”. Självbedömning är mer än att betygsätta sig själv. Hur får vi elever till att verkligen kunna vara ett lärande stöd för både sig själv och varandra? Vilka andra metoder finns och hur är tankarna bakom dem? Vi prövar en rad olika metoder utifrån både syfte och resultat.

Målgrupp

Lärare i årskurs 7-9

Mål

Du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 3 maj 2018
09.00 - 16.30 | 3.650 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.