Kollaborativt lärande för lärare

– metoder för kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken

Lär dig att:

 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning

Öppna dörrar till en spännande ny undervisningspraktik

Vissa uppfattar det kollegiala lärandet som något som tar tid från planering och utveckling av undervisningen. För andra har det öppnat spännande dörrar till ny undervisningspraktik. Det undersökande och nyfikna förhållningssätt som bär det kollaborativa lärandet bidrar till meningsfullhet eftersom vi ser dess resultat i elevernas lärande. Lärarnas lärande måste därför ta sin utgångspunkt i undervisningen så att vi vet om vi utvecklar det vi behöver bli bättre på. Kursen lär er hur ni går tillväga för att skapa en kontinuerlig utveckling av undervisningen.

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Med utgångspunkt i aktuell forskning lär du dig hur en grupp lärare gemensamt och systematiskt kan höja undervisningskvaliteten och likvärdigheten genom ett ständigt undersökande och utvecklande utifrån elevernas lärande. Kursen utmanar och vägleder dig i hur du kan fortsätta att utveckla din undervisning och växa som lärare.

Under kursen undersöker vi följande frågor...

Kollaborativt lärande som arbetssätt och förhållningssätt (dag 1)

 • Kontinuerlig undervisningsutveckling snarare än projekt
 • Evidensbaserad undersökning och förbättring med utgångspunkt i elevernas lärande
 • Metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Lärcykel för kollaborativ undervisningsutveckling

Verktyg för det kollaborativa lärandet (dag 2)

 • Att förankra lärandet i styrdokument och forskning
 • Metoder för samtal som fungerar lärande och utvecklande
 • Utvecklingsfrämjande strukturer
 • Redskap för att undersöka din skolas kollaborativa förmåga

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda nya kunskaper i din egen verksamhet och genomföra en kollaborativ observation. Till din hjälp i den processen har du ett konkret stödmaterial som guidar dig genom arbetet tillsammans med dina kollegor på den egna skolan. 

Målgrupp

Lärare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss.

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Fortbildning i process
KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT, 29 mars Digital (kl. 09.00 - 15.30 ) + 3 maj Stockholm (kl. 09.00 - 16.30)
. | 6 900 kr ex moms
Boka kursplatser
Fortbildning i process
DIGITAL KURS, 5 april och 12 maj
Kl 9.00-15.30 | 6 500 kr ex moms
Boka kursplatser

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd! Det gick ju riktigt bra att gå digital kurs också.
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.>>