Motivation för meningsfullt lärande

– hur gör vi för att motivera när motivationen inte finns?

Lär dig att:

  • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
  • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
  • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp

Hur får vi elever att fortsätta kämpa när de helst vill ge upp?

Att motivera eleverna är att bana vägen för skolframgång. Men, vi vet att många elever inte ser skolan som meningsfull med följd av att de inte orkar anstränga sig i sitt lärande. Den stora utmaningen som vi har är att stötta eleven i att se mening och ett värde med skolan i kombination med sannolikheten att lyckas med en uppgift. Hur får vi elever att fortsätta kämpa när de helst vill ge upp? Den här utbildningen ger dig strategier och verktyg för att skapa motivation när den inte finns.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Hur kan jag utveckla strategier för drivkraft och motivation?

Är det så att vi har en tendens att förlägga motivationsproblem till enbart eleverna? Det finns en mängd motivationsfaktorer men klart är att nyfikenhet och engagemang smittar. Hur gör vi lärare för att kunna skapa en undervisning som är meningsfull för både oss själva och eleverna?  Genom att använda dig av utvecklande strategier är du den starkaste motivationsfaktorn för elevens skolframgång. Det dynamiska mindset som vi önskar hos våra elever – behöver vi minst lika mycket själva!

Hur kan jag använda strategier som ökar motivationen hos eleverna?

I dagens klassrum möter vi elever med många olika behov och förutsättningar. Graden av motivation varierar med elevens egna framgångar eller motgångar som bakgrund. Motivation är situationsbundet och kopplat till elevens mindset men också till de förutsättningar vi lärare måste skapa för att inte kväva elevens driv. Med kunskap om psykosociala behov, tillgänglig lärmiljö och betydelsen av vårt eget förhållningssätt kan vi framgångsrikt bryta elevers skolmotstånd - helt enkelt ge tillbaka motivationen när den inte finns.

Hur får du eleverna att orka fortsätta kämpa när de helst vill ge upp?


Att skapa ett hållbart lärande för eleven är att hitta strategier för att bryta skolmotstånd. Vi behöver arbeta med metoder där vi bygger in motivationsfaktorer längs vägen för att få eleverna att bli mer uthålliga. En del i arbetet är att skapa en tillgänglig lärmiljö, att få skolan att bli begriplig, hanterbar och meningsfull.

Tillitsfulla relationer samt att arbeta med elevens grit är två av nycklarna till motivation. Eleven behöver också verktyg för att kunna sätta upp mål för sitt lärande. Tillsammans med eleverna kan vi skapa förutsättningar för att motivationen kan bestå över tid.

Målgrupp

Lärare och rektorer i grund- och gymnasieskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

DIGITAL KURS, 10 november 2022
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr exkl moms
Boka kursplatser

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd!
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>