Problematisk skolfrånvaro

- Bryt hemmasittandet och sätt in förebyggande insatser
Välkommen till en kurs som både ger verktyg för att bryta hemmasittande samt att arbeta med förebyggande närvarofrämjande arbete.

Kursen lär dig att:
  • Hur skapar vi fungerande miljö, förhållningssätt och kravnivå runt elever i riskzonen?
  • Hur utformar vi en plan för återinskolning?
  • Hur lyfter vi samarbetet med elev, familj, sjukvård och andra instanser?

Om kursen

Antalet elever med problematisk skolfrånvaro är stor. Mellan 20 000-70 000 beroende på hur man räknar. Dessa elever finns numera i alla åldrar. Alla vi som arbetar i skolan är så klart medvetna om vikten av tidiga insatser och samverkan. Men samtidigt visar forskning och rapporter att insatserna oftast består av lösningar på enskilda problem istället för en helhet. Arbetet med kartläggning och analys behöver därför utvecklas. Välkommen till en kurs som både ger verktyg för att bryta hemmasittande samt att arbeta med förebyggande närvarofrämjande arbete.

Målgrupp

Lärare, skolledare och elevvårdsteam. 

Innehåll

 

Hur skapar vi fungerande miljö, förhållningssätt och kravnivå runt elever i riskzonen?
Under kursen får ni ta del av konkreta närvarofrämjande åtgärder för att minska risken för problematisk skolfrånvaro. Det handlar om att ligga steget före med anpassningar för elever som riskerar ökad frånvaro, det viktiga relationsskapande arbetet, ett gott samarbete mellan elevhälsoteam och pedagogisk personal, tydliggörande pedagogik och anpassningar i miljön.

Hur utformar vi en plan för återinskolning?
Det är ofta svårt att se vad som orsakar problematisk skolfrånvaro. En omfattande kartläggning behövs för att förstå och kunna åtgärda.  En hemmasittande elev behöver hjälp att återfå förtroendet för skolan. Det betyder att vi behöver skapa nya förutsättningar för en fungerande skolgång. Vad som behövs är alltid individuellt. På kursen går vi igenom ett antal åtgärder som kan vara aktuella, hur vi följer upp och utvärderar.

Hur lyfter vi samarbetet med elev, familj, sjukvård och andra instanser?
Att förstå elevens och familjens situation är en viktig grund för samarbetet. Ofta behöver familjen stöd från fler ställen än skolan, så som sjukvård och socialtjänst. Tänkbara samarbetspartners och hur samverkan byggs upp gås igenom på kursen. Grunden i all samverkan är att skapa en god relation och få eleven och familjens förtroende. Skolan har ett stort ansvar och vi behöver veta hur vi tar oss an detta ansvar i den svåra situation som uppstår för en elev med problematisk skolfrånvaro.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Kursen ger dig konkret kunskap i hur du kartlägger och analyserar samt följer upp och utvärderar, både i närvarofrämjande arbete som återskolning.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Stockholm, 24 april 2020
09.00 - 16.30 | 3 450 kr exkl moms

Ej bokningsbar
Göteborg, 5 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms

Ej bokningsbar
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.