Psykologi för klassrummet

– från frustration och osäkerhet till medvetna strategier

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill lära sig förebygga och hantera besvärliga situationer på ett medvetet sätt med utgångspunkt i psykologin.

  • Få tre konkreta metoder som bidrar till färre konflikter i klassrummet
  • Få verktyg för att bemöta elever som agerar utåt och har svårt att lita på vuxna
  • Skapa goda relationer med eleverna utifrån deras behov och relationsbagage

Om kursen

Känner du ibland att du inte räcker till? Att du inte kommer hela vägen med din pedagogiska kunskap utan att du behöver andra färdigheter? Känslor och relationer påverkar lärandet och vi behöver kunna hantera det. Den här fortbildningen handlar om att sätta psykologin i händerna på dig som är lärare. När du använder psykologin som stöd till pedagogiken skapar du fler möjligheter till att stärka elevernas lärande samtidigt som du växer i din yrkesroll.

Innehåll

Hur skapar vi ett känsloklimat som främjar lärandet?
Förnuft och känsla går hand i hand, men när känslorna tar över i ett klassrum är det lätt att börja tvivla på de egna strategierna. Så hur gör vi för att få känslorna att jobba för oss, snarare än mot oss i klassrummet? Hur skiljer sig barn och vuxna åt när det gäller att hantera starka känslor och vad händer när skam kommer in i bilden? Vi lär oss hur känslor uppstår, smittar och hur vi kan använda oss själva för att påverka känsloläget hos eleverna på ett sätt som främjar ett gott lärklimat.

Hur hanterar vi känslorna eleverna väcker hos oss?
Olika elever väcker olika känslor i oss och är olika lätta att skapa en relation till. Men undervisningen ska ändå vara likvärdig för alla. Hur får vi den ekvationen att gå ihop? När vi pratar om pedagogisk kompetens är det en självklarhet att alla elever har olika behov. Det behöver vara en självklarhet även när det kommer till vår relationskompetens. Fortbildningen ger dig förståelse för hur relationsskapande går till i en professionell process som gynnar elevens utveckling och lärande.

Hur uppstår konflikter och hur tar vi oss ur dem?
Skolan behöver kunna hantera starka känslor. Konflikter som är intensiva och upprepade stjäl mycket tid och energi från lärandet. Det kan tyckas provocerande men det går inte att skylla konflikter på eleven. Det handlar istället om de val vi gör som lärare. Den här fortbildningen hjälper dig att göra rätt val. Vi går igenom tre konkreta sätt att påverka lärmiljön så att antalet konflikter minimeras. Vi lär oss hur konflikter uppstår och hur vi förebygger dem.

Genomförande

Fortbildningen bygger på fallbeskrivningar, teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och lärare i fritidshem.

Mål

Du får lära dig förebygga och hantera besvärliga situationer på ett medvetet sätt med utgångspunkt i psykologin.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 26 april 2018
09.00 - 16.30 | 3.150 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.I priset för kursen ingår boken Psykologi för klassrummet som är skriven av utbildarna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin.

Denna bok borde finnas i varje skolas personalrum på hyllan för pedagogisk litteratur.

För mig är denna bok en stärkande vitamininjektion, reflektionerna är lätta att ta till sig och fundera vidare kring.
Eva-Stina Sundén,
Skolledaren nr 2 2017