Tydliggörande pedagogik

– gör undervisningen begriplig och hanterbar, öka elevernas fokus och självständighet

Kursen lär dig att:

  • Göra din undervisning tillgänglig för alla elever, oavsett behov
  • Utforma och använda visuellt stöd
  • Hjälpa eleverna att hålla fokus och förstå vad de ska göra

Om kursen

Alla elever behöver meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i undervisningen för att hitta motivation. Tydliggörande pedagogik är ett viktigt verktyg i detta. Det visuella stödet hjälper till att avlasta hjärnan så att eleven med mindre ansträngning kan förstå en instruktion eller arbetsuppgift. Det blir begripligt, och med det ökar motivationen och känslan av meningsfullhet. Tydliggörande pedagogik är bra för alla elever men absolut nödvändig för vissa.

Innehåll

Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?
I skolan möter vi elever med nedsatta funktionsförmågor som uppmärksamhetsförmåga, sammanhangsförmåga, föreställningsförmåga eller arbetsminne. Några elever kan ha språkliga sårbarheter medan andra inte behärskar språket fullt ut. Vissa elever kan under en period av stress ha svårigheter med fokus. Allt detta behöver vi ta hänsyn till när vi planerar undervisning och rastverksamhet. Lär dig vilka konsekvenser det får för eleven i mötet med skolans krav och hur du kan minska detta glapp.  

Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar
Tydliggörande pedagogik handlar om att synliggöra och konkretisera information, instruktioner och kommunikation. Det visuella stödet gör lärmiljö, kommunikation och undervisning tillgänglig och hjälper eleverna att uppmärksamma, komma ihåg, tolka, bearbeta och förstå. Under kursen får du lära dig hur du kan arbeta med symboler, bilder, tidsstöd, tidslinjer, uppmärkning och färger i din undervisning.

  

Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?
Ofta går det att göra mycket anpassningar med enkla metoder och liten budget. Målet med tydliggörande pedagogik är att varje elev ska kunna bli både mer delaktiga och självständiga. När de blir det ökar den inre drivkraften och den inre motivationen. Kursen ger dig flera konkreta exempel på hur du med hjälp av tydliggörande pedagogik hjälper eleven att bli mer självgående och kunna starta, upprätthålla och fullfölja.

 

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Målgrupp: lärare, specialpedagoger, speciallärare i grundskolan och pedagoger i fritidshem.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 19 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>