Lärande och undervisning

Vad händer i klassrummet?

- för elever med läs- och skrivsvårigheter
Hur tar vi reda på exakt vad våra elever kan och inte kan? Boka en uppdragsfortbildning där vi går igenom vilka åtgärder vi behöver sätta in för en effektiv återinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Om fortbildningen

Det är svårt att nå skolans mål när man har problem med att skriva, läsa och förstå vad man läser. Forskningen har givit oss nya pedagogiska verktyg för att du som lärare ska kunna ge dina elever fungerande läs- och skrivstrategier. För att lyckas behöver du ta reda på exakt vad dina elever redan kan och vad de ännu inte lärt sig. I den här utbildningen utgår vi ifrån vad som händer i hjärnan när vi läser och skriver för att du ska kunna sätta in rätt åtgärder för en effektiv återinlärning.v.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolans åk 4-9

Innehåll

Hjärnans krav på skolans pedagogik
• Det börjar med det talade språket
• Språkets strukturer visar vägen
• Hur hjärnan organiserar mönster
• Vad händer i huvudet när vi skriver och läser

Läs- och skrivsvårigheter
• Varför har eleven svårt att skriva och läsa?
• Symptom på svårigheter
• Det står inte i texten vad det står
• Språkliga ledtrådar och dess betydelse

Att åtgärda svårigheter
• Kritiska faktorer som måste återinläras
• Görande och förhållningssätt som leder till lärande
• Analysverktyg som leder till adekvata åtgärder
• Att inte åtgärda en svårighet med en annan svårighet
• Elevfall och framtagande av åtgärdsprogram

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att lära sig att analysera elevens nuläge för att kunna sätta in rätt åtgärder för en effektiv återinlärning.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Se filmen om hur Lärarfortbildning stöttat Töreboda kommuns läs- och skrivprojekt under två års tid.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson