Lärande och undervisning

Digitala verktyg i undervisningen

- för att planera, presentera och producera
De digitala verktygen ger oss helt nya möjligheter att undervisa på. Många vet att de finns, men inte hur man använder dem i sin undervisning. Den här uppdragsfortbildningen ger er möjlighet att upptäcka flera nya verktyg och träna på dem tillsammans. De bästa digitala verktygen är ju de man faktiskt använder.

Fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

Om fortbildningen

Strukturera, variera och inspirera. De digitala verktygen ger oss helt nya möjligheter att låta elevernas egna tankar och erfarenheter styra lärandet. Hur kan vi placera in undervisningen i tydliga sammanhang med hjälp av olika digitala verktyg? Lär dig hur verktygen fungerar och kan användas för att planera, presentera, producera och kommunicera genom inspirerande exempel från ämnen som svenska och matematik.

Förkunskaper: Du använder datorn regelbundet, mailar och hanterar vanliga ordbehandlingsprogram. Du har hört talas om digitala verktyg som Google drive, Kahoot och Youtube. Du kanske har testat på några av dem och vill ha idéer hur de kan användas.

Målgrupp

Lärare, skolledare

Innehåll

Hur skapar vi förutsättningar för lärande i en digital miljö?
Vi behöver utgå ifrån elevernas vardag i vår undervisning. Med virala succéer och aktuella filmklipp och bilder kan vi ta tillvara på elevernas motivation och leda in eleverna i ett tydligt sammanhang. De digitala verktygen hjälper oss att forma en tydlig struktur och presentera undervisningen på ett konkret och visuellt tilltalande sätt för alla elever. Du lär dig skapa en egen Youtube-kanal och hur du kan kombinera bild och text i redigeringsverktyget Canva.

Hur kan de digitala verktygen hjälpa eleven att få syn på sitt lärande?
För att göra undervisningens syfte begripligt för eleverna behöver vi använda elevexempel. När eleverna själva kan kommentera och analysera sina egna och kamraternas arbeten skapas en ökad förståelse för vad undervisningen går ut på. Detta hjälper oss också att få en bild på vad eleverna egentligen lär sig. Du lär dig använda Google Dokument och Padlet för att låta eleverna kommentera, redigera och publicera sina arbeten.

Hur ökar vi elevinflytandet med hjälp av digital interaktivitet?
När eleverna själva är med och skapar lektionsinnehållet påverkas motivationen. Interaktiva inslag i undervisningen ökar även känslan av inflytande. Vi undersöker möjligheterna att skapa egna quiz och ordmoln som kan användas i många språkutvecklande syften. De verktyg vi använder är Kahoot och Answergarden.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du kommer att kunna utgå ifrån elevernas vardag på ett nytt sätt. Du lär dig skapa en egen Youtube-kanal, redigera bilder i Canva, skapa presentationer och kartor i Google Drive, publicera texter och bilder i Padlet samt använda responsverktyg som Kahoot och Answergarden.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson