Bedömning

Feedback och respons

– så ger du elever effektiv och utvecklande återkoppling
Fortbildning för lärare i grundskolan som vill få konkreta metoder för att utveckla sin feedback och respons, så att den når fram och gör verklig nytta.

Om fortbildningen

Studie efter studie slår fast att feedback är kritiskt för att eleven ska lyckas med sina studier oavsett vilken skolform eleven befinner sig i.

Feedback är det formativa verktyg som mest effektivt hjälper oss att nå de komplexa målen i våra styrdokument. Många lärare känner dock att det är alltför tidskrävande att ge feedback och att det är svårt att få elever att ta till sig feedback på rätt sätt. Åtskilliga timmar läggs ner på feedback och återkoppling som inte verkar göra så mycket nytta.

Fortbildningen visar hur återkopplingen ska vara formulerad för att ge effekt, hur man kan hitta tid till att ge feedback och hur man med effektiva verktyg, som kamratrespons och självbedömning, kan få till en feedback som ger verkliga resultat.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskola

Innehåll

Hur tar vi emot feedback på bästa sätt?
För att kunna ge effektiv feedback måste vi förstå hur våra elever tänker och fungerar. I alltför hög grad har vi idag elever som inte kommer till skolan för att lära sig något nytt utan för att visa upp vad de redan kan. De har en statisk bild av sig själva som duktiga eller mindre duktiga i skolan. Feedback på rätt sätt kan visa eleven att den faktiskt kan utvecklas och att eleven själv har kontroll över sin utveckling. Vi studerar hur elever fungerar i feedbacksammanhang och prövar olika sätt att ge feedback.

Hur ska effektiv och formativ feedback och respons se ut?
Vi lär oss hur formativ feedback ska formuleras och utformas för att ha största möjliga effekt. Kursen tar upp olika typer av feedback och vad måste vi tänka på när vi formulerar vår feedback så att eleven ska ta till sig den. Deltagarna får i en workshop dessutom testa att formulera feedback på mest effektivt sätt.

Hur får vi tid till feedback och respons?
Många lärare känner att tiden inte räcker till för att ge ordentlig feedback till eleverna. Vi lär oss hur vi kan spara tid med feedback och hur man fördelar den lilla tid man har rättvist mellan eleverna. Vi ger förslag på verktyg och metoder för att få loss tid för effektiv återkoppling, där kamrat-respons och självbedömning är viktiga delar.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att ge lärare konkreta metoder för att i undervisning ge feedback och respons som för elevens lärande framåt.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson