Lärande och undervisning

Inkludering

- att skapa ett klassrum för alla elever
Det är dags att avmystifiera begreppet ”inkludering” och samtidigt identifiera verktyg och förhållningssätt för klassrummet, för att få fler elever att lyckas i skolan. En fortbildning för alla grundskolan lärare.

Om fortbildningen

Forskning pekar ut skolmisslyckande som en mycket stark riskfaktor, särskilt för utsatta barn. Att lyckas i skolan är däremot en av de starkaste skyddsfaktorerna för ett bra liv. Vi måste alltså få fler elever att lyckas i skolan! Men, hur?

Fortbildningen diskuterar och pekar på teorier, forskning och konkreta förhållningssätt, på olika nivåer inom skolan, som tillsammans syftar till att möjliggöra skolframgång för fler inom ramen för en inkluderande undervisning. Hur kan man som pedagog förhålla sig till elever som utmanar, som inte klarar av undervisningen, som kräver mycket stöd och som riskerar att inte nå målen?

Målgrupp

Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan

Innehåll

Hur resonerar vi om de framgångsrika eleverna i skolan och hur gör vi med de resterande?
Vad innebär det egentligen att lyckas, hos oss? Riskerna med att vi sätter etiketter på eleverna (begåvade eller i behov av särskilt stöd t ex) är att vi möter dem med olika förväntningar och åtgärder. Att bli bemött som ett problem får nämligen dystra konsekvenser. För det centrala är inte vem eleven är eller vad vi pedagoger gör, utan vad vi förmår eleven att aktivera sig med. Det förutsätter i sin tur att vi funderar över vad vi vill att de ska göra – hur lärande ser ut i mitt och ditt klassrum.

Talar vi om ”elever med svårigheter” eller ”elever i svårigheter”?
I ett sammanhang där elever har särskilda behov riskerar vi att missa skolans roll. Tänk om elevernas svårigheter uppstår i vårt sammanhang? Frågan är vad vi kan göra annorlunda för att stödja utveckling och lärande.

Hur kan vi nå alla elever samtidigt när de befinner sig så långt ifrån varandra i termer av behov och förkunskaper?
Vad innebär det att ”nå” alla elever? Elever som inte ser meningen med skolan, eller som tror att de inte kan och som inte känner sig trygga i skolan innebär ett stort problem. Att placera dem i en grupp för sig är dock inte lösningen. Att nivågruppera fungerar inte. Varken för dem eller för skolan.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Målet med den här utbildningen är att inspirera till utvecklingsarbete i en inkluderande riktning så att fler elever får uppleva delaktighet i skolan. Fokus ligger på att avmystifiera begreppet ”inkludering” och samtidigt identifiera verktyg och förhållningssätt för klassrummet, för att få fler elever att lyckas i skolan.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti