Lärande och undervisning

Knäck avkodningen

– få till träningen som automatiserar läsningen
Boka en uppdragsfortbildning om läs- och skrivinlärning i grundskolan där ni får verktyg för den delen Läslyftet inte kan erbjuda, nämligen att effektivt träna avkodningen.

Om fortbildningen

Stora satsningar görs via Skolverkets Läslyft för att eleverna ska få träna sina förmågor att ta sig an olika texttyper. Eleverna får möjlighet att lära sig tillämpa olika förståelsestrategier. Men hur ska eleverna kunna ha en förståelse för texter om avkodningen brister? Eleverna måste få en strukturerad undervisning i hur man avkodar. I den här fortbildningen får ni verktyg för den delen Läslyftet inte kan erbjuda, nämligen att effektivt träna avkodningen.

Målgrupp

Lärare i grundskolan

Innehåll

Hur får vi alla elever att knäcka avkodningen?
Många elever har inte automatiserat sin avkodning då de slutar årskurs 3. De läser fortfarande bokstav för bokstav. Då tar avkodningen så stor kraft att eleverna får svårt att förstå textens innehåll. Eleverna behöver verktyg och träning för att automatisera sin avkodning eftersom deras läsning från fjärde klass möter svårare texter och längre ord. Ni får möjlighet att lära er vilka kritiska faktorer det finns för att lyckas med sin läs- och skrivinlärning.

Vilka krav har hjärnan på pedagogiken?
Hjärnan lär sig genom att komma ihåg mönster. Då behöver undervisningen anpassa sig efter hjärnan istället för traditioner som inte bygger på en vetenskaplig grund. Ni får lära er hur ni skapar lärande baserat på hjärnans behov.

Hur gör vi för att fortsätta träna avkodning efter att eleverna knäckt koden?
Forskning visar att elever som har svårt att läsa när de börjar årskurs 4 har ofta samma problem när de går ut årskurs 9. Därför behöver eleverna fortsätta att träna avkodning under hela grundskoletiden. Ni får konkreta tips om hur ni kan göra i er undervisning.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att som lärare få äga de verktyg eleverna behöver för att på ett effektivt sätt lära sig att avkoda.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson