Ledarskap och kollegialt lärande

Kollegialt lärande

- ni själva är er bästa resurs
Samla skolans lärare för att tillsammans problematisera vad kollegialt lärande kan vara. Ni får konkreta metoder och strategier för att på ett strukturerat sätt utveckla det kollegiala lärandet på skolan.

Om fortbildningen

Om vi ska utveckla en professionell och reflekterad praktik så behöver vi skapa förutsättningar för ett kontinuerligt kollegialt lärande.

På varje skola finns enorma resurser i form av lärare som sammanlagt har decennier av erfarenhet. Men för att ta vara på den möjligheten behöver vi strategier för hur vi kan stötta och utmana varandra.

Vi behöver dessutom träna på strategierna och ha en plan för hur vi ska använda oss av varandras kunskaper och erfarenheter på ett professionellt sätt. Annars finns en risk att vi fastnar i ett kollegialt utbyte som mest är prat utan konkreta resultat.

Den här utbildningen introducerar kollegialt lärande som ett redskap för att utveckla elevers och lärares lärande.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan

Innehåll

Vad är kollegialt lärande och varför behövs det?
I dag används begreppet ”kollegialt lärande” i många olika sammanhang. Utifrån forskning och våra styrdokument definierar vi kollegialt lärande och diskuterar kring varför det är nödvändigt i dagens svenska skola. Vi belyser vilka faktorer som ger de bästa förutsättningarna för att genomföra kollegialt lärande.

Hur kan vi arbeta med metoder som sätter fart på lärandet?
Om vi ska lyckas med ett kollegialt lärande så behöver vi både skapa förutsättningar i form av mötesplatser och metoder. Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för en rad olika aktiviteter och metoder. Tillsammans undersöker vi och prövar olika konkreta metoder.

Hur går vi från problem till utveckling?
I en fördjupad workshop övar vi på att ge och ta emot kollegial handledning. Hur lyssnar vi? Vilka frågor ställer vi? Lär mer om strategier som gör att vi kan gå från problem till att faktiskt göra en förändring.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att som lärare få större kunskaper om vad kollegialt lärande kan vara samt konkreta metoder och strategier för att strukturerat arbeta kollegialt på skolan, med målen att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande och nå en professionsutveckling utifrån de behov eleverna har och situationer som lärarna själva upplever som svåra att hantera.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson