Lärande och undervisning

Lässtrategier och genrepedagogik

- läsförståelse för högre resultat och ökad måluppfyllelse
Fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolans högre åldrar som strävar efter en språkinriktad undervisning av hög kvalitet oavsett ämne. Vi låter lässtrategier och genrepedagogik vara ledord när vi ska utveckla läs- och skrivundervisningen. 

Om fortbildningen

Svenska elever har allt svårare att förstå vad de läser. De förväntas kunna läsa och förstå texter i olika genrer och ämnen, samtidigt som skrivandet ställer höga krav på deras skrivkompetens. I ett och samma klassrum finns elever med flerspråkig bakgrund, högpresterande elever och elever med läs- och skrivsvårigheter. Hur klarar sko­lan utmaningen att ge en språkinritad undervisning av hög kvalitet, oavsett ämne, när det finns stora skillnader i elevernas behärskning av svenskan? Denna fortbildning ger dig kunskap om lässtrategier och genrepedagogik som hjälper dig och dina elever att synliggöra den sortens språk och de förmågor som krävs för att lyckas med skolarbetet.

Målgrupp

Lärare och skolledare i årskurs 4-9.

Innehåll

Hur skapar vi engagemang för läsande och skrivande?
Elever som inte ser syftet med läsning eller skrivande upplever ofta läsning som något de är tvungna att göra i skolan. Det bästa sättet att skapa intresse för något är att visa varför det är värt att kunna. Så hur bevisar vi för tvivlande elever att deras framtid faktiskt hänger på deras läsförmåga, vara sig det gäller grundskola, fortsatt utbildning eller socialt liv? Hur gör vi läs- och skrivundervisningen mer effektiv och lockande?

Hur använder vi lässtrategier?
Om vi inte har tydliga tillvägagångssätt för läsning blir det svårt för eleverna att utveckla sin läskompetens. Med stöd och kunskap om lässtrategier kan du hålla de strukturerade textsamtal som krävs för att elevernas läskompetens ska utvecklas. Syftet är att ge eleverna en stor repertoar av bra strategier som de kan använda på ett flexibelt och effektiv sätt. I utbildningen får du redskap för arbeta med detta i praktiken.

Hur skapar vi ämnesöverskridande skrivstrategier?
Vi vet att elevernas läsförståelse och skrivkompetens har avgörande betydelse för motivation och kunskapsutveckling i alla ämnen. Genom genrepedagogik får du konkreta skrivstrategier och lektionsupplägg för hur du synliggör språkliga strukturer i text och eleverna får såväl muntligt som skriftligt träna på att berätta, återge, beskriva, förklara, argumentera och ge instruktioner.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att öka dina elevers möjligheter att nå högre resultat och ökad mål­uppfyllelse.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Se filmen om hur Lärarfortbildning stöttat Töreboda kommuns läs- och skrivprojekt under två års tid.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson