Övriga uppdragsfortbildningar

– vi kan så mycket mer
På vår hemsida presenterar vi ett antal utvalda fortbildningspaket, men vi kan så mycket mer. Här nedanför kan du läsa kort om vilka övriga fortbildningar vi erbjuder. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Digitala verktyg i undervisningen
De digitala verktygen ger oss helt nya möjligheter att undervisa på. Många vet att de finns, men inte hur man använder dem i sin undervisning. Den här uppdragsfortbildningen ger er möjlighet att upptäcka flera nya verktyg och träna på dem tillsammans.

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Det är många gånger svårt att sätta fingret exakt på vad som är viktigast att utveckla och förbättra. Här får ni verktyg som synliggör kopplingar mellan nuläge, analys och åtgärder för att kunna ge eleverna en rättssäker undervisning.

Planering och undervisning med effekt
Med utgångspunkt i Ann S. Pihlgrens forskning lär vi oss hur vi planerar undervisning som ger större effekt på elevernas lärande och tänkande så att de når målen.

Vi kommer till din arbetsplats!

Vi heter Jonas Gille och Evert Norberg Karkulahti. Det är oss du hör av dig till när du vill boka fortbildning till din skola. Vårt jobb är att guida dig rätt i fortbildningsdjungeln. Vi ser till att ni får en fortbildning som passar era behov, på ett datum som passar er almanacka och till ett pris som passar er plånbok. 

Uppdragsfortbildning väljer ni när ni vill förstärka ert kollegiala lärande med en skicklig processledare som utmanar och inspirerar. Gemensam fortbildning i kollegiet ger er ett gemensamt språk för utveckling. Tillsammans problematiserar vi aktuell forskning, laborerar, och testar olika arbetsmetoder. Välj datum och plats så kommer våra fortbildare till er.

Läs mer om hur bokningsprocessen ser ut, från intresseanmälan till uppföljning.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti