Lärande och undervisning

Psykologi för klassrummet

- från frustration och osäkerhet till medvetna strategier
Känslor och relationer påverkar lärandet och lärare behöver kunna hantera det. Boka en uppdragsfortbildning med fokus på att förebygga och hantera besvärliga situationer på ett medvetet sätt med utgångspunkt i psykologin.
Du är så upprörd att du skakar. Erik ser på dig med svarta ögon. “Gå och sätt dig på din plats!” ryter du. Du har nu lyckats få tag på väskan helt och hållet och lagt upp den på en hylla dit Erik inte kan nå. Erik vankar av och an i klassrummet. De andra eleverna har satt sig ner på sina platser och bevittnar tumultet med skräckblandad förtjusning. Erik tar fram en stol som han släpar till hyllan. “Nej!” ryter du igen. Du låter den där väskan vara och sätter dig på din plats. Erik vägrar. Du trycker bort Erik från stolen och lyfter iväg den till sin plats. Men Erik har strax tagit tillbaka stolen. Denna gång stoppar du honom redan innan han hunnit flytta på den. “Ut!” ryter du, “Nu går du ut ur klassrummet!”. “Fan heller!” skriker Erik.

Vad gör du nu?

Om fortbildningen

Som lärare kan vi ibland uppleva att vi inte räcker till. Att vi inte når hela vägen fram med vår pedagogiska kunskap utan att vi också behöver andra färdigheter. Känslor och relationer påverkar lärandet och vi behöver kunna hantera det. Den här fortbildningen handlar om att sätta psykologin i händerna på lärarna. När vi använder psykologin som stöd till pedagogiken skapar vi fler möjligheter till att stärka elevernas lärande samtidigt som vi som lärare växer i vår yrkesroll.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter och fritidspedagoger i grundskolan

Innehåll

Hur skapar vi ett känsloklimat som främjar lärandet?
Förnuft och känsla går hand i hand, men när känslorna tar över i ett klassrum är det lätt att börja tvivla på de egna strategierna. Så hur gör vi för att få känslorna att jobba för oss, snarare än mot oss i klassrummet? Hur skiljer sig barn och vuxna åt när det gäller att hantera starka känslor och vad händer när skam kommer in i bilden? Vi lär oss hur känslor uppstår, smittar och hur vi kan använda oss själva för att påverka känsloläget hos eleverna på ett sätt som främjar ett gott lärklimat.

Hur hanterar vi känslorna eleverna väcker hos oss?
Olika elever väcker olika känslor i oss och är olika lätta att skapa en relation till. Men undervisningen ska ändå vara likvärdig för alla. Hur får vi den ekvationen att gå ihop? När vi pratar om pedagogisk kompetens är det en självklarhet att alla elever har olika behov. Det behöver vara en självklarhet även när det kommer till vår relationskompetens. Fortbildningen ger dig förståelse för hur relationsskapande går till i en professionell process som gynnar elevens utveckling och lärande.

Hur uppstår konflikter och hur tar vi oss ur dem?
Skolan behöver kunna hantera starka känslor. Konflikter som är intensiva och upprepade stjäl mycket tid och energi från lärandet. Det kan tyckas provocerande men det går inte att skylla konflikter på eleven. Det handlar istället om de val vi gör som lärare. Den här fortbildningen hjälper dig att göra rätt val. Vi går igenom tre konkreta sätt att påverka lärmiljön så att antalet konflikter minimeras. Vi lär oss hur konflikter uppstår och hur vi förebygger dem.

Genomförande

Fortbildningen bygger på fallbeskrivningar, teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får lära dig förebygga och hantera besvärliga situationer på ett medvetet sätt med utgångspunkt i psykologin.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig