Lärande och undervisning

Språkutveckling i alla ämnen

- språkets kraft i all undervisning
Ge eleverna tillgång till det fackspråk som utvecklar lärandet i respektive ämne. Undersök och pröva konkreta modeller, strategier och verktyg som grundskollärare kan praktisera med elever i alla ämnen, direkt efter avslutad fortbildning. 

Om fortbildningen

Vår undervisning blir mer effektiv när eleverna förstår vad vi pratar om. Lätt att säga, men hur omvandlar man sina ambitioner till vardagspraktik? Alla kunskapsområden och ämnen har sina begrepp, texter och metoder för att kommunicera kunskap och viktiga idéer. Hur kan vi medvetet använda språket i lärande processer? Den här fortbildningen är lika användbar för lärare i idrott och hälsa som fysik.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan

Innehåll

Hur utvecklar vi ämneskunskaperna med hjälp av språket?
Oavsett ämne behöver eleverna utveckla sina förmågor att förstå, resonera, minnas, lösa problem och reflektera. Annars har vi svårt att tillsammans med dem utveckla avancerade tankeprocesser och djuplärande. Hur sätter vi igång när vi vill utveckla förhållningssättet till språket som en del av lärandet?

Hur fångar du känslan för ämnets språkmönster med hjälp av genrepedagogik?
Elever som inte förstår kunskapsområdets uttryck, termer och deras syften får problem med både motivation och förståelse för uppgifterna i skolan. För att skapa förståelse för läroplanens intentioner behöver vi synliggöra de språkliga verktyg som används i genren. Genrepedagogiken ger dig möjlighet att tydliggöra kunskapsområdets syfte, struktur och verktyg. Vi ger dig inspirerande modeller för hur du kan arbeta med genrepedagogik.

På vilka sätt kan du utnyttja gruppen för att skapa mervärde för alla elever?
Du kanske ställer dig frågan om du verkligen har tid att arbeta språkutvecklande? Finns det sätt som faktiskt gör din undervisning mer effektiv?

Lär dig att iscensätta olika gruppuppgifter där eleverna får gå från ord till handling. Hur genomför vi utmanande läs-, skriv- och samtalsövningar som leder till begreppslig förståelse? Hur utvecklar vi läsprocessen för både ovana och kunniga läsare? Kom och testa olika metoder och verktyg med hänsyn till elevernas förmåga!

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ge eleverna tillgång till det fackspråk som utvecklar lärandet i respektive ämne. Du får undersöka och pröva konkreta modeller, strategier och verktyg som du direkt efter avslutad utbildning kan praktisera med elever i alla ämnen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig


Se filmen om hur Lärarfortbildning stöttat Töreboda kommuns läs- och skrivprojekt under två års tid.