Ledarskap och kollegialt lärande

Timperley i praktiken

– från kollegialt utbyte till faktiskt kunnande

Fortbildningen lär er att:

  • Synliggöra vad eleverna redan kan och vad som hindrar dem i deras lärande
  • Använda olika reflektions- och analysverktyg för ert egna professionella lärande
  • Utveckla en lärande organisation

Om fortbildningen

Skulle ni säga att ni utbyter erfarenheter på er skola eller har ni ett system för att utveckla lärdomar till kunskap? I en annan bransch än skolan skulle vi kalla det viktigaste vi gör för affärskritiskt. Kanske ska vi översätta det till elevkritiskt i skolans värld? Under fortbildningen arbetar vi oss igenom de olika stegen i Helen Timperleys modell och kopplar konkreta verktyg och arbetssätt till varje steg.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolan

Innehåll

Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
Varje ny elevgrupp ger oss nya möjligheter och utmaningar. Därför behöver vi synliggöra vilket lärande som sker när just dessa elever möter vår undervisning. John Hatties forskning slår fast att det är lärarens kunskap och verktyg som avgör undervisningens effekt. Då kan vi inte annat än att utveckla en lärande organisation om vi ska ro vår undervisning i hamn.

Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
Utifrån vår kritiska granskning av nuläget ska vi förändra undervisningen så att den resulterar i en förbättring av elevernas studieresultat. Var ska vi då börja om vi ska ta Timperleys modell från teori till praktik? Under fortbildningen går vi igenom nyckelfaktorer och arbetssätt.

Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?
Läraryrket som enmansuppdrag förpassas alltmer till historien. Likaså vet vi att det inte är så enkelt som ”bra lärare” och ”dålig lärare”. Det handlar snarare om bra och dåliga arbetssätt. Vilka möjligheter har vi till utveckling i vår skola? Fortbildningen ger er exempel på olika verktyg och arbetssätt som stöttar kollegiets utveckling.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Testa ett enkelt organisationstest
  • Exempel på årshjul
  • Riskit
  • Samtalsmallar

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti