Växtkraft - låt kunskapen slå rot
Utvecklingspaket 3 dagar för beställning på huvudmannanivå.

Växtkraft – Arbetslagsledare

Stärk kompetensen och ledarskapet i alla era skolor

Lärarfortbildning erbjuder nu ett färdigt utvecklingspaket för era arbetslagsledare med syftet att ge eleverna bättre förutsättningar att nå målen. Vill ni också satsa på långsiktighet, engagemang och stark kompetens hos alla era arbetslagsledare?

Innehåll

Det är i arbetslaget det händer. En verksamhet med hög kvalitet behöver fungerande arbetslag med trygga och kompetenta arbetslagsledare. Att satsa på dessa ledare är med andra ord av största vikt för kvaliteten i stort. Fortbildningen ger arbetslagsledare kunskaper och praktisk träning som hjälper dem lyckas som ledare.

  • Aktuell forskning om ledarskap
  • Leda andra utan att vara chef
  • Leda utvecklingsprocesser
  • Från brandkårsutryckningar till stabilitet
  • Effektiva möten
  • Samarbete och kommunikation
  • Hantera gnissel och konflikter

Genomförande

Vi skräddarsyr det praktiska upplägget efter era behov och hjälper er att utforma en process som ger bästa förutsättningar för lärande. 

Målgrupp

Arbetslagsledare i alla skolformer

Vad är växtkraft?

Växtkraft rymmer de mest efterfrågade utvecklingspaketen och pågår 6-24 månader beroende på paket. Väx tillsammans med Lärarfortbildning och lyft kompetensen inom ett visst område eller en yrkesgrupp. Växtkraft utgår från er förändringslust och utvecklingsanda och belönar med ökad arbetsglädje och höjda elevresultat. Från frö till frukt – vi är med hela vägen och ger näring och stöd. Inom vilka områden behöver ni växa?

Varför Lärarfortbildning?

Lärarfortbildning är specialister på att skräddarsy och anpassa fortbildningsinsatser på huvudmannanivå. Med våra skickliga processledare har vi stor erfarenhet av längre projekt och våra kunder vittnar om goda resultat. Vår grundbult Av lärare för lärare går som en röd tråd genom allt vi gör och i konceptet Växtkraft visar det sig genom praktiknära lösningar och beprövad erfarenhet som vilar tryggt på aktuell forskning. Med över 30 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om!

Referenscase

Vi har haft glädjen att få arbete kommunövergripande med kompetensutveckling av elevassistenter i Malmö stad och Stockholms stad utöver de många enskilda skolor där vi också har haft uppdrag.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Referenser

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om skolutveckling.