Växtkraft - låt kunskapen slå rot
Utvecklingspaket 3 dagar för beställning på huvudmannanivå.

Växtkraft – Elevassistenter

Höj kompetensen och engagemanget i alla era skolor

Lärarfortbildning erbjuder nu ett färdigt utvecklingspaket för alla era elevassistenter med målet att ge eleverna bättre förutsättningar att nå målen. Vill ni också satsa på långsiktighet, engagemang och ökad kompetens inom denna yrkesgrupp i era skolor?

Innehåll

Skolan behöver yrkeskunniga elevassistenter. Med rätt stöd kan elevassistenten vara en absolut nödvändig och fantastisk resursförstärkning till eleven, klassen och läraren. Under tre fortbildningsdagar ger vi elevassistenterna konkret och praktisk kunskap inom dessa områden:

  • Elevassistentens roll och ansvar i relation till skolans uppdrag
  • Rollen som ledare för elevens lärande
  • Relationskompetens, kris- och konflikthantering
  • Motivera och stötta elevers förmåga till fokus
  • Funktionsvariationer och deras olika påverkan på elevens lärande
  • AKK och kommunikativa hjälpmedel (för elevassistenter i särskolan)

Genomförande

Vi skräddarsyr det praktiska upplägget efter era behov och hjälper er att utforma en process som ger bästa förutsättningar för lärande. 

Målgrupp

Elevassistenter och resurspersonal i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Vad är växtkraft?

Växtkraft rymmer de mest efterfrågade utvecklingspaketen och pågår 6-24 månader beroende på paket. Väx tillsammans med Lärarfortbildning och lyft kompetensen inom ett visst område eller en yrkesgrupp. Växtkraft utgår från er förändringslust och utvecklingsanda och belönar med ökad arbetsglädje och höjda elevresultat. Från frö till frukt – vi är med hela vägen och ger näring och stöd. Inom vilka områden behöver ni växa?

Varför Lärarfortbildning?

Lärarfortbildning är specialister på att skräddarsy och anpassa fortbildningsinsatser på huvudmannanivå. Med våra skickliga processledare har vi stor erfarenhet av längre projekt och våra kunder vittnar om goda resultat. Vår grundbult Av lärare för lärare går som en röd tråd genom allt vi gör och i konceptet Växtkraft visar det sig genom praktiknära lösningar och beprövad erfarenhet som vilar tryggt på aktuell forskning. Med över 30 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om!

Referenscase

Vi har haft glädjen att få arbete kommunövergripande med kompetensutveckling av elevassistenter i Malmö stad och Stockholms stad utöver de många enskilda skolor där vi också har haft uppdrag.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Referenser

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om skolutveckling.