Lärande och undervisning

Hjärnan och ett smartare lärande

– hjärnans krav på pedagogiken

Lär er att:

  • Hjälpa era elever till bättre koncentration
  • Bygga upp inlärningssituationer som bekräftar, engagerar och berör eleverna
  • Utveckla långtidsminnet för att stärka lärandet

Ha koll på hjärnan - för ett mer hållbart lärande

Hjärn- och motivationsforskning vinner mark i skolan och enligt rapporten Skola 2031 uppger nästan tre av fyra lärare att de vill lära sig mer om detta. Det är inte så konstigt. För när vi förenar den pedagogiska och didaktiska kunskapen med forskning om hjärnan och inlärning kan vi effektivisera vår undervisning. Det blir ett konkret sätt att stötta eleverna till ett mer hållbart lärande.

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen:

  • Brainbreaks
  • Ta hjälp av hormonerna
  • Tips på saker att undvika
Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?

Att skapa kopplingar mellan hjärnans nervceller kräver aktivt tänkande. I början av lärandet kan det bli motigt eftersom kopplingarna är svaga. Lärande kräver aktiva tankar. Att skapa minnesprocesser kräver träning och upprepning. Här får ni lära er hur ni kan hjälpa hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna.

Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?

Dopamin hjälper oss att hålla kvar vår uppmärksamhet, men uppmärksamhet är en mycket energikrävande process. Eleverna tappar därför snabbt koncentrationen om vi inte har fungerande strategier. I en lärandesituation behöver vi bli nyfikna och känna meningsfullhet för att kunna behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att skapa minnesprocesser.

Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?

Positiva känslor spelar en mycket viktig roll i alla lärprocesser och hjälper eleverna att behålla uppmärksamheten. Stressade elever får förhöjda halter av stresshormonet kortisol. Det gör att de tänker och lär sämre. Vad betyder detta rent praktiskt i vårt klassrum och hur kan vi påverka detta?

Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Vi vill göra det som är kul och har en benägenhet att undvika det som känns jobbigt. Amygdala ger oss en känsla av obehag inför nya idéer och det okända. Vi kan träna eleverna i en struktur för hur de lättare kan lära sig, vilket ökar graden av deras välmående. Då hjälper vi eleverna att aktivera belöningssystemet.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter, specialpedagoger och skolledare inom vuxenutbildning

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet>>

Konkreta tips
Aktuellt och väl förankrat

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille