Kooperativt lärande

– så stärker vi lärandet genom strukturerat elevsamarbete

Lär er:

  • Grundprinciperna för kooperativt lärande
  • Strukturer för ett samarbetande klassrum
  • Olika arbetssätt som ökar motivation och måluppfyllelse

Ett aktivt klassrum där elever samarbetar och tar ansvar

I ett klassrum där vi har svårt att räcka till för alla elever behöver vi utveckla vår undervisning på olika sätt. Utmaningen ligger i att engagera och motivera alla elever samtidigt. Det är här det kooperativa lärandet kommer in. Du kan med rätt struktur och organisation få ett aktivt klassrum där elever både samarbetar och tar ansvar för sitt individuella lärande. Det kooperativa lärandet är väl beforskat. Målet är trygga elever som stöttar varandra så att alla känner sig delaktiga i sitt lärande och ökar sin kunskapsinhämtning. Ta chansen att lära dig mer om förhållningssätt och grundprinciper för det samarbetande klassrummet! Under fortbildningen undersöker vi följande frågor

Hur får du en undervisning på gruppnivå att bli individuell?

Samarbetsfärdigheter är inget man föds med. De behöver vi träna. Med hjälp av genomtänkta arbetssätt ökar våra möjligheter att få alla att känna sig såväl inkluderade som motiverade. Låt oss titta närmare på de grundprinciper som gäller för det kooperativa lärandet: det positiva ömsesidiga beroendet, det egna ansvaret, lika delaktighet och stödjande interaktion, samarbetsfärdigheter och de 3F:en feedback, feedup och feedforward. Det kooperativa lärandets grunder gör det möjligt att genomföra undervisning på gruppnivå så att den blir på individnivå.

Hur varierar du undervisningen för att nå högre måluppfyllelse?

Du kan inte förändra elevernas resultat om du gör som du alltid har gjort. Variationen är viktigt för såväl lärandet som motivationen. Vi undersöker olika strukturer som stärker elevaktiviteten, samarbetet och lärandet i par och i grupp. T ex EPA = Enskilt/Par/Alla, Huvuden ihop eller Par på tid. Arbetssätt som hjälper både dig och eleverna i arbetet mot en högre måluppfyllelse.

Hur skapar du det samarbetande klassrummet, där eleverna blir varandras lärarresurser?

För att ge dig chansen att verkligen komma igång med det kooperativa lärandet så får du pröva olika arbetssätt och uppleva hur det kooperativa lärandet skiljer sig från det traditionella grupparbetet. Du kommer att få tänka till och utmana din egen undervisning. Med de nya strukturerna kan du sedan gå tillbaka till klassrummet, förändra din undervisning och faktiskt få till den utveckling du önskar i din elevgrupp.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolan

Vår pedagogiska idé

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Det fungerar!
Konkreta tips

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti