Kooperativt lärande

- Så stärker vi lärandet genom strukturerat elevsamarbete

Fortbildningen lär er att:

  • Grundprinciperna för kooperativt lärande
  • Strukturer för ett samarbetande klassrum
  • Olika arbetssätt som ökar motivation och måluppfyllelse

Om fortbildningen

I ett klassrum där vi har svårt att räcka till för alla elever behöver vi utveckla vår undervisning på olika sätt. Utmaningen ligger i att engagera och motivera alla elever samtidigt. Det är här det kooperativa lärandet kommer in. Du kan med rätt struktur och organisation få ett aktivt klassrum där elever både samarbetar och tar ansvar för sitt individuella lärande. Det kooperativa lärandet är väl beforskat. Målet är trygga elever som stöttar varandra så att alla känner sig delaktiga i sitt lärande och ökar sin kunskapsinhämtning. Ta chansen att lära dig mer om förhållningssätt och grundprinciper för det samarbetande klassrummet!

Innehåll

Hur får du en undervisning på gruppnivå att bli individuell?
Samarbetsfärdigheter är inget man föds med. De behöver vi träna. Med hjälp av genomtänkta arbetssätt ökar våra möjligheter att få alla att känna sig såväl inkluderade som motiverade. Låt oss titta närmare på de grundprinciper som gäller för det kooperativa lärandet: det positiva ömsesidiga beroendet, det egna ansvaret, lika delaktighet och stödjande interaktion, samarbetsfärdigheter och de 3F:en feedback, feedup och feedforward. Det kooperativa lärandets grunder gör det möjligt att genomföra undervisning på gruppnivå så att den blir på individnivå.

Hur varierar du undervisningen för att nå högre måluppfyllelse?
Du kan inte förändra elevernas resultat om du gör som du alltid har gjort. Variationen är viktigt för såväl lärandet som motivationen. Vi undersöker olika strukturer som stärker elevaktiviteten, samarbetet och lärandet i par och i grupp. T ex EPA = Enskilt/Par/Alla, Huvuden ihop eller Par på tid. Arbetssätt som hjälper både dig och eleverna i arbetet mot en högre måluppfyllelse.

Hur skapar du det samarbetande klassrummet, där eleverna blir varandras lärarresurser? 
För att ge dig chansen att verkligen komma igång med det kooperativa lärandet så får du pröva olika arbetssätt och uppleva hur det kooperativa lärandet skiljer sig från det traditionella grupparbetet. Du kommer att få tänka till och utmana din egen undervisning. Med de nya strukturerna kan du sedan gå tillbaka till klassrummet, förändra din undervisning och faktiskt få till den utveckling du önskar i din elevgrupp.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare och skolledare i grundskolan

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti