Lärande och undervisning

Mindset och lusten att lära i åk F-3

– så stöttar och utvecklar vi våra yngsta elever

Det här är en fortbildning för lärare som vill stärka elevernas lust att lära. Tillsammans bygger vi broar från motivationsforskning och neurovetenskap till didaktiken och pedagogiken.

När undervisningen upplevs som meningsfull ökar lärandet

Om vi inte lyckas få de yngsta barnen att känna att skolan är meningsfull, hur blir då resten av deras skolgång? Alla elever behöver få känna sig trygga, sedda och bekräftade. Lärare vänder nu allt oftare blicken mot spännande motivationsforskning och den forskning inom neurovetenskap som har gjorts de senaste åren eftersom den kommer allt närmre pedagogiken. Begrepp som mindset och grit börjar bli en del av skolans vardag. Som lärare finns här mycket att lära för att undervisningen ska kännas meningsfull och leda till ökat lärande för eleverna. Fortbildningen sätter sitt fokus på hur vi väcker nyfikenhet, driv och motivation hos skolans yngsta elever.

Under fortbildningen undersöker vi

Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?

För att våra elever ska utvecklas behöver de få rätt sorts återkoppling. Vi kan också hämta praktiskt stöd i neurovetenskapen genom att se hur hjärnan engagerar sig i olika uppgifter. Om det fanns knep att frigöra hormoner hos eleverna som gör dem nyfikna och öppna för lärande, skulle du använda dem då? Med kunskap om hjärnans önskemål och de hormoner som frikopplas när vi undervisar på olika sätt kan vi påverka elevernas nyfikenhet och lust att lära mer.

Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset?

Vi önskar att alla elever vi möter ska få känslan att vi tror på dem. Att de kan få känna att allt går att lära sig. Under fortbildningen tittar vi på Carol Dwecks högaktuella forskning om dynamiskt och statiskt mindset och skillnaden dem emellan. Vilket mindset har du som undervisande lärare och vilka konsekvenser får det? Vi arbetar med frågan hur du kan förändra både ditt och elevernas mindset för att de ska lyckas nå målen och växa som individer.

Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Skolan behöver kännas meningsfull. Det viktigaste eleverna behöver för att bli motiverade till skolarbetet är relationen till dig som lärare. Du är otroligt viktig för att dina elever ska orka kämpa och ha tålamod att träna. Eleverna behöver få känna sig trygga, sedda och bekräftade i detta. Under fortbildningen tittar vi på begreppet grit utifrån Angela Duckworth och Torkel Klingbergs studier om inställningen till lärande och den egna förmågan. Vad innebär det för våra yngsta elever i skolan? Vi lär oss vad som gör att en elev uthålligt fortsätter kämpa sig igenom de svåra uppgifterna medan en annan ger upp. Vad blir lärarens roll i detta och vad kan vi göra för att stötta eller bryta mönster?

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, elevassistenter och skolledare i förskoleklass och åk F-3

Vår pedagogiska idé

För att svara på en fråga behöver vi tänka

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Bra i egna lokaler!

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti