Ledarskap och kollegialt lärande

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

– så skapas förutsättningar för hållbart lärande och studiero

Lär er att

  • Tillämpa relationellt ledarskap i klassrummet
  • Utforma effektiv undervisning med rätt inlärningsstöd
  • Utveckla elevernas tänkande och reflektion
  • Skapa tydlighet och struktur för ökad studiero

Processutbildning, kan läggas upp på 1-3 dagar.

Framgångsrikt lärarledaskap och effektiv undervisning

De senaste decennierna har det presenterats forskning från flera håll gällande framgångsrika lärare och effektiv undervisning. Hur gör egentligen de lärare som lyckas bäst? Hur skapar de trygghet och studiero i klassrummet, hur utformar de undervisningen, vad gör de som får eleverna att lära, utvecklas och samtidigt må bra? Framgångsfaktorerna har beskrivits dels efter observationer av lärare och undervisning som når goda resultat, men också genom elevernas ögon – vad anser de kännetecknar en bra lärare?

Under den här fortbildningen kommer vi dyka djupare i forskningen och ge dig verktygen för att omsätta kunskaperna i ditt klassrum. Här får du chansen att verkligen vässa din undervisning och lärarskicklighet! Du får utveckla ditt relationella lärarledarskap. Du får insikter i hur undervisningen kan utformas för att utveckla elevernas tänkande. Och du får verktyg för att möta den oförutsägbara vardagen i klassrummet med bibehållen studiero och trygghet.

Relationellt ledarskap i klassrummet för trygghet, motivation och engagemang

Grunden för allt lärande är förtroendefulla relationer mellan elever och lärare. Det är också nyckeln till elevernas engagemang i klassrummet. Vi kommer fördjupa oss i den relationella kompetensen och titta närmare på vad som kännetecknar en god relation i klassrummet. Vad menas med en professionell relation hur skapar du den?  Du får lära dig mer om spegelneuroner, vitaliseringseffekten och hur känslor smittar för att på ett medvetet sätt använda tonläge, kroppsspråk och ickeverbala signaler som ger positiva effekter på relationerna till dina elever.

Så utformar du effektiv undervisning med rätt inlärningsstöd

Med utgångspunkt i kunskap om hjärnan, hur människan lär och hur minnet fungerar reflekterar vi över vad det innebär för hur undervisningen bör utformas och vilket inlärningsstöd som behövs. Vi fördjupar oss i hur du skapar ett hållbart lärande där kunskap befästs över tid och diskuterar hur undervisningen blir explicit och differentierad för att alla elever ska få förutsättningar att lära. Du får konkreta strategier för att utveckla elevernas metakognitiva förmåga och själva reflektera över sitt lärande. Du får också verktyg för hur du kan påverka eleverna till ett mer dynamiskt mindset genom kvalitativ återkoppling på rätt sätt.

Skapa tydlighet och struktur för ett positivt lär-klimat

När det blir kaos och rörigt tappar både du och dina elever fokus på rätt saker i klassrummet. Under kursen kommer vi visa på olika sätt att skapa struktur och ordning samt hur du blir en tydlig ledare i klassrummet. Med stöd i olika teorier undersöker vi hur du ökar möjligheterna för att få fokus på lärandet och du får lära dig att hantera kritiska situationer där oordning lätt uppstår. Du får verktyg för att kunna arbeta proaktivt istället för reaktivt så att sammanhanget och undervisningen blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever.

Målgrupp

Lärare i grundskola och gymnasieskola.

Vår pedagogiska idé

För att svara på en fråga behöver vi tänka...

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Värt sitt pris

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti