Elevmotivationsdagen

- gör det som gör skillnad

Tänk om vi kunde få varje elev att känna att allt går att lära sig. Nu ska den där tanken bli till handling. Välkommen till en konferens för lärare och skolledare där vi djupdyker i allt som har med motivation att göra.

Om konferensen

Hjärn- och motivationsforskningen vinner mark i skolan. Enligt rapporten Skola 2031 uppger nästan tre fjärdedelar av lärarna att de vill lära sig mer om detta. Dessutom finns rykande färsk forskning om vad det är de duktiga lärarna faktiskt gör i sin undervisning. Bakar vi samman allt det här så får vi en karta som hjälper den nyfikne läraren att utveckla sitt ledarskap och sin undervisning.

Nu bjuder vi in alla lärare som vill utmana sin egen undervisning med fler perspektiv. Ni som vill se fler möjligheter till hur ni kan stötta eleverna att ta större kliv och öka deras motivation. Vi startar i forskningen och landar i praktiken. Välkommen till en konferens som motiverar till att öka motivationen.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Moderator Jesper Ersgård inleder konferensen med några motiverande ord om dagen.

09.10 Mindset och grit som verktyg i våra klassrum

Jesper Ersgård, lärare, fortbildare och författare

Intresset för hur mindset och grit styr vår inlärning är stort. Carol Dwecks forskning om mindset och dess effekter öppnar flera spännande dörrar för lärare eftersom vi med kunskap om det här kan förändra hur elever ser på sina egna förmågor och möjligheter att lära. Angela Duckworths forskning om grit handlar om ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Därför är det viktigt att förstå vad som krävs för att ge rätt förutsättningar för elevernas grit. Båda dessa forskare har fått stort genomslag i skolans värld.

 • Så hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset
 • Motivera eleverna till att öva, öva, öva
 • Vårt eget mindset då? Hur blir vi lärare som engagerar och motiverar elever?
10.20 Vad händer i hjärnan när vi lär oss med hjälp av feedback?

Alva Appelgren, skolforskare, lektor och författare till boken Motiverad!

Det här är inte en föreläsning om hur du ska få andra att slå nya världsrekord eller utveckla expertis. Det här är en föreläsning om vad du kan göra för att öka förutsättningarna för att få andra att kämpa vidare och utvecklas, när de helst av allt skulle vilja ge upp. Alva Appelgren har gjort studier i Sverige som stärker Carol Dwecks forskning om mindset. I Alvas forskning vävs hjärnforskningen samman med motivationsforskningen på ett sätt som ger oss en helhetsbild av vad det är som sker i hjärnan när vi lär och utvecklas. Under föreläsningen flätar hon samman forskningsrön med situationer i vardagen.

 • Feedback är inget nytt, men hur gör vi för att den ska stärka motivationen?
 • Vad händer i hjärnan när vi lär oss med olika sorters feedback?
 • Feedback kopplat till ansträngning eller förmåga – vad händer egentligen?
11.30 Lunch
12.30 Nudging och spelifiering – hur tar vi oss an motivationsdesign i vår undervisning?

Adam Palmquist, lärare, föreläsare och författare

Spelifiering, eller gamficition, är inte en fråga om hur vi digitaliserar vår undervisning. Det kan precis lika gärna handla om analog undervisning. Istället handlar det om hur vi planerar undervisning och uppgifter så att de tar sitt avstamp i det som motiverar. Det handlar om att ta verktygen och dynamiken från spelen och lyfta in dem i en klassrumskontext. I Adam Palmquists egen undervisning har han sett konkreta beteendeförändringar på elever med bristande motivation. Under föreläsningen ger han flera exempel på hur ni kan planera uppgifterna så att elevernas egen motivation, intresse och inneboende drivkrafter stöttas och utvecklas. 

 • Så kan kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi samspela för att öka engagemanget
 • Motivationsdesign som uppmuntrar oss att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter
 • Därför funkar spelifiering så bra för elever med  neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Vad har 2017 års nobelpris i ekonomi att göra med vår undervisning?
13.50 Så bryter vi pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman, lektor vid Högskolan i Borås

Pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan, men den antipluggkultur som ofta finns bland pojkar kan brytas. Dessa maskulinitetsnormer påverkar både pojkar och flickor i klassrummet och lärare är både medskapare och återskapare av dessa normer och den jargong som pojkar har runt studier. Pojkar beskriver att de ÄR bra i ett ämne medan flickor i större utsträckning pratar om att de BLIR bra i ett ämne. Vad får det för konsekvenser? För att öka dessa pojkars motivation måste vi börja med att bryta de normer som finns. 

 • När det är feminint eller mesigt att vara ambitiös
 • Bemöter vi flickor och pojkar olika i deras studier?
 • Hur diskussioner om studieteknik bryter antipluggnormer
14.40 Paus
Kaffe/te och kaka
15.10 Vad gör en riktigt bra lärare?

Susanne Weiner Ahlström, lärare, fortbildare, lärarutbildare, läromedelsförfattare

Vad är det egentligen som händer när lärare utövar gott ledarskap i klassrummet? I Norge har forskare från Universitetet i Stavanger tillbringat hundratals timmar i klassrum hos duktiga lärare för att förstå vad det är duktiga lärare faktiskt gör. De har valt ut lärare som har god effekt av sin undervisning för att identifiera de nyckelfaktorer som påverkar elevernas lärande positivt. De har kunnat peka ut tre specifika områden. Vi tittar närmre på deras resultat och pekar ut några specifika saker som du ska ta fasta på och hur dessa hänger samman.

 • Ett positivt klassrumsklimat är mycket mer än en trivselfaktor – det är en framgångsfaktor
 • Så skapar vi struktur och ordning i klassrummet
 • Så utvecklar vi elevernas förmåga att tänka
16.45 Avslutning
Jesper Ersgård summerar insikter och skickar med oss några motiverande uppmaningar.

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Jesper Ersgård
Lärare, fortbildare och författare
Alva Appelgren
Skolforskare, lektor och författare
Adam Palmquist
Lärare, föreläsare och författare
Fredrik Zimmerman
Lektor vid Högskolan i Borås
Susanne Weiner Ahlström
Lärare, fortbildare, lärarutbildare och läromedelsförfattare.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Programansvarig

Cecilia Blanckert

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 30 november 2018
09.00 - 16.45 | 3 050 kr exkl. moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet