Fördjupningsforum för gymnasielärare i historia

Hur utvecklar vår samtid historieämnet?
Genom att då och då lyfta blicken, ovanför historieböckerna, för att förstå vår egen samtid med hjälp av historien. Då kan historien på allvar bli användbar och relevant.
När samhället utvecklas måste även historieundervisningen följa med. Ett sätt är att använda dagsaktuella händelser för att göra ämnet relevant för eleverna. Ett annat är att ta till sig av de senaste vetenskapliga idéerna. Vi ska göra båda!

Våra fyra föreläsare som kommer från både forskningsfronten och skolans beprövade erfarenhet, vill visa dig olika samband mellan historieämnet och angelägna trender idag: #metoo, nyanlända i skolan, individualisering, fejkade nyheter och digitaliseringen av skolan. De kommer att ge dig konkreta verktyg, kunskaper och tips att använda i klassrummet för att hålla dig och dina elever uppdaterade med samtiden. Fördjupningsforumet vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur dagens samhälle kan kopplas till undervisningen i historia.

Välkommen till en välfylld och inspirerande dag!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Moderator Niklas Ericsson hälsar välkommen!
09.15 Vad kan dagens debatt om sexuella övergrepp lära av historien?
Karin Hassan Jansson docent i historia vid Uppsala universitet
I denna föreläsning problematiseras #metoo-rörelsen med hjälp av historiska perspektiv. Var gick gränserna för sexuella närmanden, övergrepp och våld i  det äldre samhället? Karin Hassan Jansson lyfter fram likheter och skillnader mellan den angelägna debatten idag och de överväganden som gjordes då. 1700-talskvinnorna Annikas, Kerstins och Annas berättelser ger oss en inblick i hur samhället reagerade på dessa frågor.
 • #metoo-rörelsen i historiska perspektiv
 • Var gick gränserna i äldre tid?
 • Hur reagerade samhället på sexuella övergrepp?
10.15 Paus
10.45 Hur kan vi förstå de historiska individerna med hjälp av mikrohistoria?
Anna Götlind är professor i historia vid Stockholms universitet
Föreläsningen handlar om mikrohistoria som historievetenskapligt perspektiv. Anna Götlind ger dig som lärare en teoretisk grund för arbetet med enskilda individer som har egna drömmar, förhoppningar och viljor. Mikrohistorien ger eleverna möjligheter att möta dessa historiska individer och förstå dem i en större samhällsutveckling. Utifrån kyrkböckerna i Riksarkivets digitala utbud följer vi en föräldralös pojke som blir sockenbarn i 1860-talets Lovö.
 • En teoretisk grund att stå på
 • Individen som del av en större samhällsutveckling
 • Följ ett sockenbarn i digitaliserade kyrkböcker
11.45 Lunch
12.45 Hur kan vi hjälpa eleverna att bli digitalt källkritiska?
Thomas Nygren är docent i historia vid Uppsala universitet, expert i historiedidaktik
I denna interaktiva föreläsning som också ger utrymme för egna reflektioner och diskussioner presenterar Thomas Nygren den senaste forskningen kring  elevers digitala nyhetsflöden. I en tid när unga människor matas med alternativa fakta i alltmer försåtliga digitala former växer behovet av att kritiskt hantera dem. Denna förmåga är varken intuitiv eller naturlig utan behöver tränas. Vi får prov på effektiva sätt att stimulera digital källkritik i undervisningen.
 • Senaste forskningen kring elevens digitala nyhetsflöden
 • Kritiskt kunna hantera fakta
 • Effektiva sätt att arbeta med digital källkritik
14.15 Fika
14.45 Hur integrerar jag alla i undervisningen?
Lisa Nordmark är gymnasielärare i historia, Angeredsgymnasiet i Göteborg
Denna workshop utgår ifrån elevernas många olika perspektiv på och kunskaper i historia, något som blir särskilt tydligt när vi undervisar elever med  utomeuropeisk bakgrund. Lisa Nordmark delar med sig av sina mångåriga erfarenheter i ämnet och tillsammans utforskar vi de fördelar och utmaningar som elever med en annan historisk bakgrund kan föra med sig. Hur kan det leda till en stimulerande historieundervisning även för oss lärare? Diskussioner sker i smågrupper.
 • Vad elevens olika perspektiv betyder för historieundervisningen
 • Utmaningar när eleven har annan historisk bakgrund
 • Lisa Nordmarks gedigna erfarenheter i ämnet
16.00 Avslutande diskussion
Niklas Ericsson
16.30 Avslutning

Anna Götlind
Föreläsare
Karin Hassan Jansson
Föreläsare
Lisa Nordmark
Föreläsare
Thomas Nygren
Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 28 november 2018
9.00-16.30 | 5 250 kr ex moms
BOKA

Programansvarig

Niklas Ericsson är Fil dr i historia, legitimerad gymnasielärare, lektor vid Tibble Gymnasium och är huvudförfattare till läromedlet Samband historia. Niklas har även tagit fram det här konferensprogrammet.

Niklas Ericsson