Fördjupningsforum för gymnasielärare i historia

Hur ska vi använda historiebruk i skolan?

Historia används dagligen i till exempel politiska utspel för att påverka människor. Det senaste tillskottet i historieundervisningen är begreppet historiebruk. Men många lärare är osäkra på hur de ska undervisa om historiebruk – de saknar egen erfarenhet, effektiva verktyg och framförallt goda exempel. Därför har vi samlat några experter som utifrån sina olika perspektiv ger dig en helhetsbild av begreppet och de praktiska redskap du behöver i klassrummet. Vi vill att du ska inspireras till att hjälpa dina elever att nå kunskapskraven. Konferensen vänder sig till dig som vill lära dig mer om historiebruk och hur du kan undervisa om det.

Välkommen till vårt första fördjupningsforum för gymnasielärare i historia!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Moderator Klas-Göran Karlsson hälsar välkommen!
09.15 Vad är historiebruk?

Klas-Göran Karlsson professor i historia vid Lunds universitet och en av de första som på allvar intresserade sig för begreppet historiebruk i Sverige.

Föreläsningen tar upp begreppet historiebruk och närliggande begrep som historiekultur och historiemedvetande ur ett vetenskapligt perspektiv. Vad innebär de? Hur och varför kom de till? Och hur förhåller sig dessa begrepp till varandra? Dessutom presenterar Klas-Göran Karlsson sin klassificering över olika sätt att använda historien på, en klassificering som många lärare utgår ifrån när de undervisar i historiebruk.

10.00 Fika
10.30 Hur kan museerna hjälpa skolan med historiebruk?

Anna Westerberg Davidson pedagog och programansvarig på Historiska museet i Stockholm, gymnasielärare i historia och svenska.

Föreläsningen handlar om museivärldens perspektiv på historiebruk. Den tar upp hur Historiska museet arbetar med historiebruk gentemot skolor och vilken hjälp de kan erbjuda skolorna. Anna Westerberg Davidson visar exempel från museets utställningar om historiebruk, såsom bilden av vikingen och utställningen ”Massakern vid muren, slaget om Gotland 1361”. Vidare delar hon med sig av sina erfarenheter av att själv bruka historien som museipedagog.

11.30 Lunch
12.30 Hur ska vi använda kunskapskraven?

David Rosenlund fil dr i historiedidaktik och provkonstruktör för Skolverket vid Malmö högskola, gymnasielärare i historia.

Seminariet tar upp Skolverkets perspektiv på historiebruk. Det inleds med en presentation av Skolverkets modell för historiebruk och hur den kan kopplas till bedömning i praktiken. I den följande diskussionen (som sker i smågrupper) utgår vi från konkreta uppgifter om historiebruk, som knyts till undervisning och betygsättning. Bland annat diskuterar vi autentiska elevsvar som visar på olika kvaliteter i fråga om hur eleverna hanterar historiebruk.

14.30 Fika
15.00 Hur lägger jag upp undervisningen om historiebruk?

Marie Petersen Erlandsson förstelärare i historia vid Östra Real, som varit utprövningsskola i arbetet med kursprovet i historia.

I denna workshop får vi skolans och didaktikens perspektiv på historiebruk. Vi fortsätter att använda Skolverkets modell för historiebruk och hur man kan använda den i klassrummet. Vi utgår från konkreta övningar som bland annat bygger på historiska filmer, nyhetsrapportering och statyer i närmiljön. Vi diskuterar hur dessa kan användas för att få in centrala begrepp som identitet och historiemedvetande i undervisningen och vilka för- och nackdelar det finns med olika sorters övningar. Diskussioner sker i smågrupper.

16.00 Avslutande diskussion
Klas-Göran Karlsson
16.30 Avslutning

Programansvarig och föreläsare

Läs mer om vår programansvarige och om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Niklas Ericsson
Programansvarig
Klas-Göran Karlsson
Moderator och föreläsare
Anna Westerberg Davidson
Föreläsare
David Rosenlund
Föreläsare
Marie Petersen Erlandsson
Föreläsare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 29 november 2017
09.00 - 16.30 | 4 900 kr exkl moms
Boka


I samarbete med Historielärarnas förening
Medlemmar erhåller 300 kr rabatt. Ännu inte medlem? Ett års medlemskap ingår i priset. Kontakta weronica.ader@ju.se

Se filmen: Vad är historiebruk?


Fler filmer hittar du på vår youtubekanal