Fördjupningsforum för gymnasielärare i matematik

Hur utvecklar vi elevernas matematiska tänkande med digitala hjälpmedel?
Att använda digitala hjälpmedel är idag inget val för oss matematiklärare. Det är ett krav. Nu slipper vi kanske äntligen de ändlösa diskussionerna om räknarens vara eller icke vara i klassrummet. Digitala verktyg är här för att stanna. Det duger inte heller med vilka som helst. Vi behöver de symbolhanterande varianterna. Dagens matematikundervisning ska utveckla elevernas problemlösnings- och modellerings-förmåga genom användandet av räknare eller datorer. Det innebär att vi matematiklärare måste kunna hantera tekniken själva. Och vi måste kunna göra kloka didaktiska val kring hur vi använder dem för att stärka det matematiska tänkandet hos eleverna. I det här fördjupningsforumet kommer ni att möta erfarna didaktiker, lärare och elever som delar med sig av sina exempel på hur de använder GeoGebra och TI-Nspire CAS i matematikundervisningen. Med genomtänkta strukturerade uppgifter öppnar de digitala verktygen nya dörrar in i matematikens underbara värld!

Välkommen till årets fördjupningsforum i matematik med fokus på hur vi utvecklar den matematiska och digitala kompetensen hos både lärare och elever!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Fredrik Berg hälsar välkommen och berättar om konferensen målbild.
09.10 Matematik för nyanlända i en digital samtid

Thomas Lingefjärd docent i matematikdidaktik, lärarutbildare, författare och handledare.
I den första delen av Thomas föreläsning kommer det att handla om hur vi med hjälp av digitala verktyg kan överkomma de språkliga barriärerna i matematikundervisningen. GeoGebra kan användas för att gestalta matematiken på nya sätt. ”En bild säger mer en tusen ord” kommer verkligen till sin rätta betydelse här. Med digitala verktyg kan vi visa det matematiska innehållet på ett mer varierat sätt som också gör det möjligt att öppna upp för en fördjupad förståelse hos alla elever – inte minst användbart för våra nyanlända elever.

I den andra delen av Thomas föreläsning berättas om hur matematikundervisningen håller på att förändras i vår tid. Gymnasielärare här och var i Sverige förändrar sin undervisning på högst olika sätt. Bland annat styr Skolverket oss mot mer digitala nationella prov kanske för att så småningom landa i det sätt som Norge har gjort där de infört helt digitala prov. Här presenteras exempel på hur matematikens innehåll ändrats genom konkreta förändringar i det nationella provet för Ma 4 de senaste 4 åren.

10.40 Fika
11.00 Genom matematikkurserna Ma1 till Ma5 med GeoGebra

Jonas Hall förstelärare i matematik.
I den här introduktionen inför eftermiddagens arbetspass tar Jonas Hall oss på en konkret resa genom matematikkurserna i gymnasiet. Han visar exempel på hur eleverna gradvis lär sig arbeta med digitala resurser och större uppgifter i matematiken. Från enklare linjära anpassningar i Ma1 till problemformulering och analys av system av differentialekvationer i Ma5. Med GeoGebra kan det som tidigare ansetts vara för komplicerat i gymnasiekurserna åskådliggöras så att alla kan förstå. 

11.30 Undersökande matematik för alla elever med TI-Nspire CAS

Maria Wærn förstelärare i matematik.
Det här är en introduktion till eftermiddagens arbetspass. Under mer än tio års tid har Maria på ett mycket framgångsrikt sätt använt TI-Nspire teknologin och är i dag beroende av digitala resurser i sin undervisning. Här ger Maria exempel på några framgångsrika aktiviteter inom de olika matematikkurserna för C-spåret. Med TI-Nspire bjuds alla elever in i ett digitalt klassrum för att aktivt interagera i undervisningen.

12.10 Lunch
13.00 Introduktion till eftermiddagens två arbetspass

Fredrik Berg
Vi delar in oss i två grupper för eftermiddagens två arbetspass som leds av Maria och Jonas. Efter en fikapaus byter vi så att alla får ta del av båda passen. Före passen är det bra att deltagarna laddat ner programvaran till övningarna.

13.10 Pass 1 – Hur går vi igenom matematikkurserna Ma1 till Ma5 med GeoGebra?

Jonas Hall
Jonas tar med oss i väldefinierade övningar med olika svårighetsgrad. Här ges utrymme att pröva själv. Deltagarna får tillgång till förberedda och strukturerade övningar som går att ta med sig hem till sin egen matematikundervisning. Med GeoGebra visualiseras matematiken och inbjuder till ny förståelse i ett lustfyllt lärande.

13.10 Pass 2 – Hur skapar vi undersökande matematik för alla elever med TI-Nspire CAS?
Maria Wærn
Maria går tillsammans med sina elever igenom uppgifter som utmanar och inspirerar eleverna i deras matematiska tänkande. Passet utgår från nybörjarnivå. Vi lär oss skapa elevcentrerade aktiviteter genom att undersöka, upptäcka och verifiera matematiska mönster med TI-Nspire teknologin. Hur alla elever då blir delaktiga och engagerade i undervisningen går inte att förklara – det måste upplevas!
14.30 Fika
15.00 Passbyte
16.20 Avslutning och sammanfattning
Fredrik Berg

Programansvarig och föreläsare

Läs mer om vår programansvarige och om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Fredrik Berg
Programansvarig och moderator
Thomas Lingefjärd
Föreläsare
Jonas Hall
Föreläsare
Maria Wærn
Föreläsare

Kontakpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 28 november 2017
09.00 - 16.20 | 4 900 kr exkl moms
Boka