Fördjupningsforum för gymnasielärare i matematik

Utveckla undervisningen genom programmering
Vi bemöter de nya kraven kring programmering i matematikkurserna och får nya kunskaper om hur programmering som digitalt verktyg kan utveckla matematikundervisningen.

Boka tidigt-pris!
Boka din plats före 1/10 så betalar du endast 3 950 kr exkl moms.
(ord. pris är 5 250 kr exkl moms) Ange rabattkod GY18 vid bokning.
Vi vet idag varför det är viktigt att programmering införs i skolan. Via skolverkets informationsträffar har vi också en tydlig bild av att programmering nu införs som en del i matematikundervisningen. Men frågan är hur vi matematiklärare ska hantera de nya kraven? Vilken undervisning krävs för att eleverna ska kunna utveckla förmågorna i matematik via programmering? Vilka delar i undervisningen passar bra att använda programmering? 

På den här konferensen får du träna på att använda programmering i din undervisning för att du och dina elever ska nå en fördjupad förståelse för programmeringens användningsområden inom matematiken. Du får möta erfarna didaktiker och lärare som delar med sig av exempel på hur blockprogrammering i Scratch och textbaserad programmering i Python kan användas i flera av gymnasiets matematikkurser. Du får också träffa en gymnasieelev som delar med sig av sina strategier inom programmering. Välkommen till årets fördjupningsforum i matematik!

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen
Projektledaren Michael Karlsson hälsar välkommen, berättar om dagens målbild och lämnar över till Fredrik Berg.
09.10 Rivstart för absoluta nybörjare och alla andra
Mikael Bondestam, leg lärare i matematik och datavetenskap 
Under den första delen av dagen skapar vi en gemensam grund för några centrala och viktiga begrepp inom programmering. Mikael Bondestam introducerar i denna föreläsning begreppen variabler, loopar, funktioner och villkorssatser inom programmering. Du kommer att få prova på att skriva pseudokod och fundera kring vad det innebär att jobba med algoritmer inom programmering.
 • Några viktiga begrepp
 • Prova på att skriva pseudokod
 • Algoritmer inom programmering
10.40 Paus
11.00 Från pseudokod till programmering
Fredrik Berg, förstelärare i matematik, handledare och matematikutvecklare på Thoren Business School i Örebro
Mikael Bondestam, leg lärare i matematik och datavetenskap
I denna workshop jobbar vi tillsammans med programmering i det blockbaserade programmet Scratch och det textbaserade programmet Python. Hur ser de grundläggande kommandona ut? Vad skiljer programmen åt? Hur kan Scratch och Python berika vår matematikundervisning? Under ledning av Fredrik Berg och Mikael Bondestam får du tillverka algoritmer och skapa några mindre program som vi under eftermiddagen bygger vidare på.
 • Scratch och Python
 • Tillverka algoritmer
 • Skapa några mindre program
11.50 Introduktion av eftermiddagens workshop

Nu har vi fått grunderna och vi vet att vi behöver mer träning för att kunna hantera införandet av programmering i våra matematikkurser. Dags att börja bygga lektioner! Eftermiddagens workshops leds av Mikael Bondestam och Fredrik Berg tillsammans med Fredriks elev Sebastian Broman.

Du väljer SPÅR 1 om du har viss eller ingen erfarenhet av programmering.
Du väljer SPÅR 2 om känner dig trygg med grunderna i programmering.

12.00 Lunch
13.00 SPÅR 1 – Träning ger färdighet!
Vi tränar och skapar kod tillsammans i Scratch och Python utifrån de centrala områdena:
 • Procentuella beräkningar
 • Sannolikhetslära
 • Mönster och symmetrier
 • Statistik
Vi funderar tillsammans på hur våra lektioner kan komma att se ut där programmering blir en naturlig del för att utveckla elevernas förmågor i matematik. Under detta pass får vi även svar på vilka förmågor eleverna tränas i när de programmerar.
13.00 SPÅR 2 – Problemlösning och modulering
Hur kan vi med hjälp av programmering i Python:
 • Lösa svåra matematiska problem?
 • Rita grafer och beräkna nollställen till en funktion?
 • Beräkna aritmetiska och geometriska summor?
Vi funderar tillsammans på hur våra lektioner kan komma att se ut där programmering blir en naturlig del för att utveckla elevernas förmågor i matematik. Under detta pass får vi även svar på vilka förmågor eleverna tränas i när de programmerar.
14.15 Fika
14.30 Skapa lektioner och ta med hem!
Vi fortsätter att träna och funderar nu på vilket sätt programmeringen kommer in i klassrummet? Efter denna del har vi tillsammans skapat uppgifter inom programmering som du kan använda i de kurser du undervisar i.
15.50 Dela exempel
Att dela med sig av sina nya kunskaper blir en viktig del i att utveckla sin förmåga att kunna använda programmering inom matematikundervisningen. Fredrik Berg och Mikael Bondestam visar goda exempel som framkommit under dagen. Vi samlar in arbeten och delar dem med varandra. På så sätt får alla deltagare med sig ett direkt användbart startpaket hem till sitt klassrum!
16.30 Avslutning och sammanfattning
Fredrik Berg

Mikael Bondestam
Föreläsare
Sebastian Broman
Föreläsare

Kontakpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 27 november 2018
9.00-16.30 | 5 250 kr ex moms
BOKA

Programansvarig

Fredrik Berg är programansvarig för fördjupningsforumet och fortbildare för Lärarfortbildning AB. Han är också förstelärare i matematik, handledare och matematikutvecklare på Thoren Business School i Örebro.

Fredrik Berg