Kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen

– bli säkrare på att ta de tuffa samtalen

Det finns frågor som väcker starka känslor och som skapar pedagogiskt komplexa situationer. Lärare ska grundlägga och sprida demokratiska ideal, men hur ska demokratiuppdraget bli en del av kunskapsuppdraget? Hur kan undervisningen utformas?

Om konferensen

Det finns frågor som väcker starka känslor och som skapar pedagogiskt komplexa situationer. Skollagen är tydlig: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna”. Konkret handlar det exempelvis om alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Lärare ska alltså grundlägga och sprida demokratiska ideal, men hur ska demokratiuppdraget bli en del av kunskapsuppdraget? Hur kan undervisningen utformas? Skolledare, lärare, forskare och debattörer ger här råd, strategier och modeller – om vad som krävs för att elever ska lära sig att navigera i det moraliska landskapet.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås
09.00 Välkommen

Programansvarig Michael Karlsson och moderator Charlotta Granath hälsar välkommen!

09.10 När skolan står upp för demokratin

Göran Törnqvist och Madelene Goldmann, rektorer på Lorensbergaskolan i Ludvika

Våren 2018 hotade nazister Lorensbergaskolan i Ludvika. De båda rektorerna markerade direkt att skolan inte viker en tum från respekten för mänskliga värderingar och grundläggande demokratiska värderingar. Göran Törnqvist och Madelene Goldmann har på olika sätt uppmärksammats för sitt modiga och starka ledarskap. Hur ser undervisningen ut som gör det möjligt att samtala om kontroversiella samhällsfrågor? Hur möter skolan elever som är i farozonen? Hur skapar man som ledare trygghet i en svår situation? De beskriver ett mångårigt och långsiktigt värdegrundsarbete som vårdas och utvecklas.

 • När ledare skapar trygghet i en tuff situation
 • Vad krävs för ett långsiktigt värdegrundsarbete?
 • Elever i farozonen – hur möter skolan dem?
10.10 Hur hanterar lärare kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen?

Torbjörn Lindmark, forskare i aktuellt projekt

Vissa frågor är omstridda i samhället och laddade i klassrummet. Vi har olika uppfattningar om dessa frågor och hur problemen ska lösas. Forskare vid Umeå universitet är intresserade av om och hur lärare i samhällsorienterande undervisning i årskurs 7-9 hanterar kontroversiella samhällsfrågor. Här presenteras användbara resultat från den första delen av studien.

 • Undervisar du om laddade samhällsfrågor?
 • En undervisning som gör elever till aktiva och kritiska medborgare
 • Finns det frågor som lärare undviker att ta i?
11.10 Skolans värdegrund 2.0 – en modell som bättre passar för vårt samhälle

David O. Kronlid, docent i etik

En värdegrund som dikterar vad som är rätt eller fel duger inte. I stället för att serveras ett moraliskt facit behöver eleverna få testa sina värderingar på allvar i öppna och pedagogiskt väl strukturerade samtal. Det menar forskaren och författaren David O. Kronlid, som är intresserad av hur moraliska värderingar växer fram och kan testas. I sin föreläsning bjuder han in till just ett sådant samtal. Han beskriver också hur en värdedidaktisk modell för etik i en osäker tid skulle kunna fungera i grund- och gymnasieskolans undervisning.

 • Hur växer moraliska värderingar fram?
 • Ett kritiskt tänkande kring värdefrågor i stället för ett moraliskt facit
 • Dagens moraliska utmaningar ställer krav på en annan etikmodell
12.00 Lunch
13.00 Undervisning i demokrati – att våga tänka tillsammans kring svåra frågor

Charlotta Granath, förstelärare i demokrati

Vad innebär skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag? Vem ansvarar för det? Vilka förutsättningar krävs för att eleverna ska kunna lära sig att navigera i det moraliska landskapet? Som förstelärare i demokrati har Charlotta Granath arbetat på djupet med dessa frågor. Här ger hon exempel från sin undervisning - för att stärka demokratin mot intolerans och rasism. Föreläsningen innehåller flera interaktiva inslag för att skapa förståelse, väcka tankar och starta en diskussion om vad det innebär att ständigt erövra demokratin.

 • Hur hanterar man sin moraliska kompass?
 • Exempel från Charlotta Granaths undervisning
 • Vad innebär det att ständigt erövra demokratin i undervisningen?
14.30 Kaffe/te med kaka
15.00 Att möta unga på väg mot det extrema

Jonathan Leman, researcher på Expo

Vad bör man som lärare tänka på i mötet med unga med extrema åsikter? Expo-journalisten Jonathan Leman tar upp fallgropar och framgångsfaktorer när man möter elever som utvecklar intolerans, rasism och antidemokratiska värderingar. Han ger exempel från sina möten med lärare, anhöriga och avhoppade nazister. Under föreläsningen belyser Jonathan Leman även aktiva högerextremisters berättelser om sina radikaliseringsprocesser.

 • Elever med extrema åsikter – vad gör man som lärare?
 • Från Jonathan Lemans möten med lärare, anhöriga och tidigare nazister
 • Vad säger högerextremister själva om sin radikaliseringsprocess?
16.00 Avslutning
Moderator Charlotta Granath avslutar konferensen.

Föreläsare

Göran Törnqvist och Madelene Goldmann
Rektorer i Ludvika
Torbjörn Lindmark
Forskare i aktuellt projekt
David O. Kronlid
Docent i etik
Charlotta Granath
Förstelärare i demokrati
Jonathan Leman
Researcher på Expo

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Programansvarig

Michael Karlsson

Välj konferensort!

Stockholm, 17 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3 250 kr exkl. moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet