NPF-säkrad lärmiljö 2020

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR EN MER TILLGÄNGLIG SKOLA

För tredje året i rad bjuder vi in till nationell NPF-konferens. Med upp emot 1000 deltagande lärare, specialpedagoger och rektorer hittills så vet vi att fortbildning inom NPF är ett av de viktigaste områdena för skolan.

Vi behöver ständigt fylla på med ny kunskap och fler verktyg för att göra rätt anpassningar. Till årets talare hör både namnkunniga erfarna psykologer, såsom t ex David Edfelt och Malin Valsö, samt flera erkänt skickliga specialpedagoger och lärare.

NYHET!
Konferensen livesänds digitalt.

Tillgänglig undervisning – hur skapar vi det egentligen?

Vi pedagoger måste ha de redskap vi behöver för att göra dagen begriplig och hanterbar för elever med NPF. Under konferensen får du fördjupa dina kunskaper om svårigheterna men framförallt konkret stöd i hur du kan möta eleven och anpassa din undervisning.

Möt David Edfelt, psykologen som på ett begripligt sätt förklarar och konkretiserar hur hjärnan fungerar vid NPF, vad som kan vara svårt och vilka konsekvenser det får för undervisning och lärande. Malin Valsö föreläser om hur den optimala lärmiljön ser ut och ger konkreta tips på saker du kan göra i ditt klassrum. Utifrån klassrumsexempel med stor igenkänning får du kunskap från psykologin som stärker din pedagogik.

Vi har fyllt NPF-konferensen 2020 med mängder av pedagogiska metoder, framgångsfaktorer och exempel på anpassningar och stöd vid vanliga svårigheter som vi hoppas ska ge dig nya insikter och ny energi i ditt arbete för att göra undervisningen tillgänglig för alla elever. 

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Moderator Lena Rosada hälsar välkommen.

09.05 Hjärnan och dess funktioner vid NPF

David Edfelt, leg. psykolog, utbildare och författare

Hos personer med NPF jobbar och fungerar hjärnan lite annorlunda, det vet vi idag. Här får du fördjupande kunskaper om vad det är som fungerar annorlunda och varför – men framför allt vilka konsekvenser det får för lärandet och skolgången. David Edfelt förklarar på ett lättbegripligt sätt med en tydlig koppling till skolans vardag och ger dig insikter som underlättar förståelsen för dina elevers skilda förutsättningar. 

 • Aktuell forskning inom området
 • Vilka förmågor och funktioner påverkas och på vilket sätt?
 • Kognition vid NPF och vad det betyder för undervisningen
 • Styrkor att utveckla och ta vara på
10.30 Att aldrig ge upp!

Jenny Edvardsson, lärare svenska och historia åk 7-9 samt gymnasiet

I sitt arbete möter Jenny många elever med NPF och får arbeta hårt med elevernas motivation, självbild och lärande. Ibland kan det vara svårt att nå fram till alla elever. Det gäller att tänka annorlunda, utgå från elevens erfarenheter och erbjuda mycket stöttning. Jenny använder relationen som ett av sina främsta verktyg – här delar hon med sig av sin undervisning och ger dig sina bästa framgångstips.

 • Hur gör jag konkret för att skapa goda relationer?
 • Förväntningar, autentiska uppgifter och formativ bedömning
 • Så arbetar jag med modellering och stöttning
 • Våga reflektera över din egen undervisning!
11.30 Lunch
12.30 Tillgänglig undervisning – att lyfta blicken från individ till lärmiljö

Ida Necovski, specialpedagog, föreläsare och författare

För att alla elever ska få samma möjlighet till utveckling, lärande och hälsa behövs kunskaper om arbetssätt som utgår från individens behov, strukturerade kartläggningar och tydliggörande pedagogik. Därutöver behövs mängder av olika anpassningar och metoder att jobba med i klassrummet. Det är lätt att snabbt försöka hitta lösningar när vi vill stötta en elev att nå målen. Men hur ska vi hitta rätt lösningar om vi inte först har hittat behoven? Under föreläsningen få vi veta mer om de pedagogiska konsekvenser NPF-diagnoser medför samt hur vi hittar rätt anpassningar och stöd vid olika svårigheter.    

 • Ordinarie undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd – vad är egentligen skillnaden?
 • Hur vet vi vilken insats vi ska välja och att den ger önskat resultat?
 • Pedagogiska metoder, anpassningar och stöd vid svårigheter
 • Bredda basen – låt det som är nödvändigt för några få bli något som gynnar alla!
14.00 Ett klassrum för en mer likvärdig undervisning

Malin Valsö, leg. Psykolog, skolorganisationsutvecklare och författare

Forskning visar att den fysiska miljön har stor betydelse för inlärningen och en dålig fysisk miljö drabbar de svagaste eleverna hårdast. Samtidigt är det hos dessa elever vi ser den allra största vinningen när den fysiska miljön förbättras. Det finns mycket vi kan göra med små medel för att förbättra arbetsmiljön oavsett vilka förutsättningar vi har i utgångsläget. Här får du kunskapen du behöver för att skapa ett klassrum som bidrar till en mer likvärdig undervisning.

 • Hur påverkar den fysiska miljön elevernas lärande?
 • Vad betyder den fysiska miljön för elever med NPF?
 • Hur ser en optimal lärmiljö ut?
 • Konkreta tips på hur du med enkla medel kan förbättra lärmiljön
14.45 Paus
15.15 En känslokompetent skola med beredskap att hantera starka känslor

Tuija Lehtinen, skolpsykolog och författare

Under den här föreläsningen får vi följa Marcel som har diagnoserna språkstörning, ADD, trotssyndrom och bipolär sjukdom. Han har svårt att anpassa sig till skolans krav och uttrycker ofta ett hotfullt beteende mot såväl lärare som andra elever. Vi kommer med Marcel som fallbeskrivning undersöka hur psykologiska kunskaper kan översättas i pedagogisk praktik för att ge verktyg i både klassrummet och på organisatorisk nivå.

 • Vad behöver elever för relationskvalitet för att bli trygga i skolan?
 • Hjälp eleven att stå ut med de starka känslor undervisningen väcker
 • Vad behöver pedagoger för att klara av att vara trygga vuxna?
 • Håll fokus på det pedagogiska uppdraget även när känslorna är starka
16.30 Avslutning
Konferensen avslutas

Föreläsare

David Edfelt
Leg. psykolog, utbildare och författare
Jenny Edvardsson
Lärare
Ida Necovski
Specialpedagog, föreläsare och författare
Malin Valsö
Leg. Psykolog, skolorganisationsutvecklare och författare
Tuija Lehtinen
Skolpsykolog och författare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Lena Rosada

Välj konferensort!

Livesänd
Digital konferens, 8 oktober 2020
09.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 30 september 2020
09.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 6 oktober 2020
09.00-16.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

Sänds som digital konferens
Konferensen livesänds över hela landet