Värdeskapande lärande

Värde för andra i undervisningen ger ökad motivation och ett stärkt lärande

Välkommen till en konferens som ger dig en djupare förståelse för vad det värdeskapande lärandet är och vilka effekter det för med sig.

Om konferensen

Om forskningen pekade ut ett undervisningssätt som ökar motivationen hos eleverna, stärker lärandet på djupet och naturligt skapar en pedagogisk variation, skulle du använda det då? Om det dessutom fick eleverna att känna att skolan blir riktigt rolig – och viktig, skulle du tveka då? Värdeskapande lärande är precis det! Skolarbetet blir viktig på riktigt för eleverna, och det som är viktigt blir också kul.

Konferensen ger dig en djupare förståelse för vad det värdeskapande lärandet är och vilka effekter det för med sig samt en mängd konkreta exempel direkt hämtade från klassrummet. Du får ta del av forskning som visar på effekter och upplevelse av det värdeskapande
lärandet. Du får möta inspirerande lärare och rektorer som berättar om sina erfarenheter och du kommer att få dela dina egna tankar med kollegor från hela landet.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås
09.00 Välkommen

Moderator Malin Heimer Nilsson hälsar välkommen.

09.10 Värdeskapande lärande på vetenskaplig grund

Martin Lackéus, forskare, Chalmers Tekniska Högskola Entrepreneurship & Strategy


Värdeskapande lärande är mer än en undervisningstrend som fladdrar förbi. Det är ett nytt arbetssätt som är vetenskapligt förankrat och som vi sett fungerar väl. Målet är ett fördjupat lärande och det värdeskapande är medlet som används för att nå dit. Forskaren Martin Lackéus är en av frontfigurerna bakom begreppet och har studerat effekterna av arbetssättet. Under föreläsningen får du ta del av hans kunskaper inom området.

 • Varför behövs värdeskapande lärande i skolan?
 • Vad är värdeskapande lärande?
 • Vilka effekter kan vi se?
 • Möjligheter och utmaningar med värdeskapande lärande
 • Övergången i progression – konkreta steg för steg
10.15 Gemensam planering gör att eleverna äger processen

Caroline Lorentzon, lärare i svenska och engelska samt förstelärare

I det värdeskapande lärandet involveras eleverna tidigt i processen. Redan i planeringsstadiet får eleverna vara med och styra hur uppgifterna formas och ska lösas. Det gäller för dig som lärare att våga släppa på kontrollen och fånga upp elevernas tankar. 

 • Så identifierar jag teman eller projekt
 • När släpper jag in eleverna?
 • Värdeskapandeprofilen som verktyg i planering och utvärdering
 • Kursplaner och centraltinnehåll – hur säkrar jag att vi får med allt?
 • Exempel på processer – planering, genomförande och bedömning
11.10 Paus
Kaffe/te och frukt
11.25 Värdeskapande lärande skapar en pedagogisk variation

Maria Wiman, lärare svenska och SO samt författare

En av de stora effekterna av det värdeskapande lärandet är att det blir lättare att få med sig alla elever. Att nå de som normalt är svårare att nå. Det öppnar naturligt upp dörren för den alltid så viktiga pedagogiska variationen och du kan på ett effektivt sätt ta tillvara på alla elevers styrkor och låta dem blomma ut. Under föreläsningen får du ta del av Maria Wimans framgångsrika arbetssätt och inspireras till att utveckla undervisningen så att den blir kreativ, motiverande och inkluderande för varje unge. 

 • Underskatta inte eleverna – lägg ribban högt!
 • Inkludering på riktigt när olikheter blir en tillgång
 • I ett team behövs många färdigheter
 • Exempel från klassrummet – så ser jag mina elever växa
12.30 Lunch
13.30 Faktakunskaper, kunskapskrav och bedömning i den värdeskapande undervisningen

Helena Sagar, vetenskaplig ledare och lektor grundskola och förskola Kungsbacka kommun, lärare teknik och NO

En fråga som ofta dyker upp när man pratar om värdeskapande lärande är hur man bedömer när alla elever gör olika saker i stora projekt. Dessutom finns ibland en föreställning om att det handlar om ett roligt jippo där faktakunskaper glöms bort. Helena Sagar visar hur hon genom värdeskapande lärande fördjupar faktakunskaper, skapar ämnesövergripande undervisning och att det inte behöver vara så knepigt med bedömningen.  

 • Kunskapskraven bjuder in till verklighetsbaserad undervisning
 • Ämneskunskapernas roll i det värdeskapande lärandet
 • Bedömning av ämneskunskap och förmågor i stora projekt
 • Olika verktyg jag har till mitt stöd
 • Så säkerställer jag att jag täcker kunskapskraven
14.20 Vilket ledarskap krävs för en värdeskapande undervisning?

Tomas Lindh, verksamhetsutvecklare Kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun

När Tomas Lind var rektor på Sörabyskolan valde han det värdeskapande lärandet som en gemensam väg i ett långt utvecklingsprojekt. För att det skulle vara möjligt krävdes ett annat ledarskap och en organisation som gav de rätta förutsättningarna.

 • Varför valde jag som rektor att satsa på det värdeskapande lärandet?
 • Vad behövdes i mitt ledarskap?
 • Så skapade jag förutsättningar för värdeskapande undervisning
 • Vad blev resultatet?
 • Vilka utmaningar medförde satsningen?
15.00 Paus
Kaffe/te och kaka
15.30 Det kompensatoriska uppdraget blir naturligt genom värdeskapande lärande

Johan Karlsson, biträdande rektor, Bredsands skola i Sundsvall

Bredsands skola i Sundsvall ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med stor andel nyanlända elever. Genom att införa det värdeskapande lärandet som en grund för hela skolan har det kompensatoriska uppdraget kommit att flyta nästan av sig självt och behovet av stöd i den somaliska elevgruppen har sjunkit från 60% till cirka 10%. I arbetet är eleverna den starkaste kraften och det har skapat en framtidstro och skolmotivation i en elevgrupp som annars är ganska svår att nå.

 • Så har vi fått en mer likvärdig skola
 • Nu får lärarna mer tid åt undervisning
 • En förbättrad kommunikation mellan skola och hem
 • Permanenta samverkansformer med lokala företag
16.20 Vilka är de största WOW upplevelserna? Vad har varit de största utmaningarna?

Moderator Malin Heimer Nilsson leder ett samtal med Maria Wiman, Caroline Lorentzon och Helena Sagar om deras undervisning, deras erfarenheter av att arbeta med det värdeskapande lärandet och låter dem ge sina bästa råd till dig för att fortsätta utveckla din egen undervisning. Här finns även utrymme för dig att lyfta dina egna frågor till panelen. 

16.45 Avslutning
Moderator avslutar dagen.

Föreläsare

Maria Wiman
Lärare svenska och SO samt författare
Martin Lackeús
Forskare, Chalmers Tekniska Högskola Entrepreneurship & Strategy
Caroline Lorentzon
lärare i svenska och engelska samt förstelärare
Helena Sagar
Vetenskaplig ledare och lektor grundskola och förskola Kungsbacka kommun, lärare teknik och NO
Tomas Lindh
Verksamhetsutvecklare Kultur- och fritidsförvaltningen Växjö kommun
Johan Karlsson
Biträdande rektor, Bredsands skola i Sundsvall

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 23 oktober 2019
09.00-16.45 | 3 350 kr ex moms
Boka
Göteborg, 12 november 2019
09.00-16.45 | 3 350 kr ex moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

Moderator

Malin arbetar som verksamhetsutvecklare på Region Västernorrland. 2014-2018 var hon projektledare för ett koncernövergripande förändringsarbete i Sundsvalls kommun, gällande entreprenöriell utbildning och samverkan skola-arbetsliv. Där värdeskapande lärande utvecklades till den centrala processen som gett långsiktigt hållbara effekter.

Malin Heimer Nilsson