NPF och beteendeproblematik i skolan

- Att stötta elever som möter en problematik i skolan

Kursen lär dig att:

  • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
  • Identifiera behoven bakom beteenden
  • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag

Om kursen

När vi saknar kunskap och förståelse för elever men NPF så medför det att vi också saknar strategier för att skapa en fungerande vardag för dessa elever. Det medför att hela gruppen påverkas och att det får stor effekt på din arbetssituation. Vi behöver skapa en tillgänglig skola för alla med hjälp av kunskap och förståelse för vad funktionsvariationer och beteendeproblematik innebär. Genom att tydliggöra och anpassa elevens vardag skapar vi de möjligheter som medför en positiv skolgång för eleven.

Innehåll

Hur blir vår skola tillgänglig för elever med olika funktionsnedsättningar?
När exekutiva funktioner inte fungerar, när svårigheter med minne och koncentration påverkar elevens lärande så märker du det. Eleven visar upp sina behov av hjälp i form av olika beteenden som många gånger kan vara svåra att hantera. Vi lär oss att se bakom dessa beteenden för att förstå hur vi kan tillrättalägga skolans lärmiljö för att skapa en fungerande vardag för eleven.

Vad innebär elevernas funktionsvariationer för din undervisning?
Du kommer att möta elever med många olika funktionsvariationer som innebär både funktionsnedsättningar och styrkor. Du kommer också att möta elever med flera diagnoser samtidigt vilket ställer stora krav på att lärmiljön anpassas och görs tillgänglig. Att som elev bli fel bemött under en längre tid medför stor stress och ångest som i sin tur kan leda till hemmasittande. Vi delar kunskaper och insikter om olika funktionsvariationer och hur de påverkar elevens skolgång.

 

Hur underlättar vi för elever med NPF till en fungerande skolgång?
Genom att använda tydliggörande pedagogik underlättar vi elevens vardag. Vi hjälper eleven till koncentration, skapar en större motivation och reducerar den stress som leder till icke önskvärda beteenden hos eleven. Eleven får svar på de nödvändiga nyckelfrågorna och vi tillämpar en samarbetsbaserad problemlösning, CPS, samt ett lågaffektivt bemötande. Vi lär oss fungerande strategier som för eleven kommer att medföra möjligheter till en fungerande lärmiljö.

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskola och gymnasieskola.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

Lärarledd
DIGITAL KURS, 8 december 2020
09.00 - 15.00 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Malmö, 6 november 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs