Sätt rätt betyg

– så sätter ni rättssäkra och likvärdiga betyg!

Kursen lär dig att:

  • Tolka kunskapskraven i relation till ämnets syfte och centrala innehåll
  • Matcha det ni vet om elevernas kunskap mot kunskapskraven
  • Hantera betygsskalan i olika komplexa situationer
  • Se betygsutredningens inverkan på den nya gymnasieskolan

Om kursen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Många lärare känner sig bitvis osäkra på vad som gäller. Kanske har undervisningen inte gett optimala möjligheterna att synliggöra elevernas förmågeutveckling? Med träning i att sätta korrekta betyg kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt. Dessutom kommer vi att diskutera betygsutredningen och hur vi lärare och elever kommer att påverkas av detta. Hur kommer övergången från kursbetyg till ämnesbetyg se ut? Vad innebär betyget Fx?

Målgrupp

Lärare och skolledare i gymnasieskolan

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
Betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska se på ”kvalitet” som utmanar. Här går vi igenom olika värdeord genom att studera elevsvar och diskuterar också det friutrymme som lärare har i att bedöma det.

Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
Ibland tvekar vi vid relationen mellan förmågor och centralt innehåll. En del lärare utgår fortfarande från det centrala innehållet trots att det är kvaliteten i förmågorna i relation till ämnesstoffet som ska bedömas. Hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Matchar vi undervisningen mot det?

Hur sätter vi korrekta terminsbetyg och slutbetyg?
Med hjälp av olika fiktiva elevfall får ni här utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till de delar av kunskapskraven som har testats när ni sätter termins- eller slutbetyg. Vi arbetar bland annat med relationen B och D, tröskeleffekt, pysparagraf, sjukdom, frånvaro, F och streck samt nationella prov.

Hur är tanken att den nya gymnasieskolan ska se ut?
Betygsutredningen blev färdig i augusti 2020 och innehåller en hel del förslag på förändringar för gymnasieskolan. Vad är det för förändringar, hur kommer detta påverka betygssättningen och varför föreslås dessa förändringar? Detta kommer vi att diskutera och problematisera.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs