Undervisa gymnasieelever med NPF

– hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad?

Lär dig att:

  • Planera undervisning som tar hänsyn till olika behov
  • Anpassa och utforma stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser
  • Anpassa på gruppnivå genom differentierad undervisning och tydliggörande pedagogik

Så utvecklar vi en mer tillgänglig undervisning

På gymnasiet möter vi många elever som har kämpat sig igenom grundskolan. En del har autism, adhd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som påverkar deras studieförmåga. Många lärare vill därför ha fördjupad kunskap om hur NPF påverkar elevernas lärande och förmågor.

Kursen ger konkreta kunskaper om hur du utvecklar en mer tillgänglig undervisning i gymnasiets unika miljö, och elevers olika behov i en undervisningsmiljö som stundtals kan vara mycket utmanande. Du får tips och redskap för hur du gör undervisningen tillgänglig för alla utan att göra den tråkig eller långsam för vissa.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Hur påverkar NPF lärandet och elevens förmågor?

Hos personer med NPF jobbar och fungerar hjärnan lite annorlunda, det vet vi idag. Det leder i sin tur till olika kognitiva svårigheter, och dessa skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning. Detta får pedagogiska konsekvenser. Kursen ger dig kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevernas förmågor och förståelse för vanliga kritiska situationer.

Stödinsatser med progressionen i fokus

Extra anpassningar utgår från individens behov, och därför är det viktigt att fånga det faktiska behovet. Dessa stödinsatser är dynamiska verktyg med eleven i fokus. För att det ska ge resultat kan vi inte testa oss fram i blindo eller checka av en lista – vi behöver en ordentlig förståelse för NÄR det blir svårt, VARFÖR det blir svårt och HUR vi kan göra istället så att eleven kan fokusera på undervisningen och arbeta självständigt.  Kursen ger dig kunskap om hur du kan hitta varje elevs verkliga behov och hur du kan möta dessa.

Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever med NPF?

Alla elever mår bra av en tydlig, tillgänglig och förutsägbar undervisning. Tydliggörande pedagogik och en differentierad undervisning hjälper oss att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever men är samtidigt en nödvändighet för vissa.  Att hitta anpassningar på gruppnivå minskar behovet av extra anpassningar på individnivå. Kursen ger dig många konkreta tips och redskap för hur du vidareutvecklar din undervisning och gör den mer tillgänglig för alla, utan att göra den tråkig eller långsam för dem som inte har anpassningsbehov.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, speciallärare och studiehandledare inom gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 27 oktober 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 6 november 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Göteborg, 18 mars 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
DIGITAL KURS, 8 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Nöjd!
Aktuellt och väl förankrat

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!