Bedömning

Den formativa verktygslådan

- så omsätter vi Dylan Wiliam till klassrumspraktik
Välkommen till en fortbildning med fokus på formativ bedömning i gymnasieskolan. Lär er hantera de formativa verktygen så att de kan forma hur ni planerar och genomför undervisning som ger bättre effekt på elevernas lärande.

Om fortbildningen

Trots att många skolor tagit till sig de formativa tankarna är det svårt att omsätta dem i undervisningen. Många skolor vittnar just nu om omtag runt BFL för att få det att fungera bättre. Dylan Wiliam själv är den första att skriva under på att formativ bedömning inte är en enkel metod som man genomför efter ett recept men samtidigt blir teorin runt BFL svår att förverkliga utan konkreta verktyg. Men hur gör vi våra uppgifter och moment formativa? Vad finns egentligen att tillgå i den formativa verktygslådan som fungerar i gymnasieskolan?

Målgrupp

Lärare och skolledare i gymnasieskolan

Innehåll

Hur jobbar vi med att synliggöra målen utan att döda lusten till lärande?
Första steget i BFL är att tydliggöra målen men hur gör vi det på ett bra sätt? Det fungerar inte att sätta styrdokumenten i händerna på eleverna eller att låta eleverna tolka värdeord och kunskapskvaliteter. Här prövar vi olika sätt för elever att jobba med mål och kunskapskrav som är utmanande och inspirerande.

Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
Eleverna ska lära sig att utveckla de förmågor som ska bedömas, vilket inte alltid är fallet. Hur vet vi då vad eleven kan och vad hen behöver lära sig? Hur gör vi detta på ett bra sätt utan att hamna i en situation där återkopplingen inte bara är ineffektiv utan till och med hindrar ett fortsatt lärande? Under denna utmaning tränar vi på olika sorters återkoppling – det vill säga, den sortens återkoppling som gör skillnad.

Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?
Kamratrespons är mer än bara ”two stars and a wish”. Självbedömning är mer än att betygsätta sig själv. Hur får vi elever till att verkligen kunna vara ett lärande stöd för både sig själv och varandra? Vilka andra metoder finns och hur är tankarna bakom dem? Vi prövar en rad olika metoder utifrån både syfte och resultat.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Lär er hantera de formativa verktygen så att de kan forma hur ni planerar och genomför undervisning som ger bättre effekt på gymnasieelevernas lärande.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille