Lärande och undervisning

Planering och undervisning med effekt

- så arbetar ni med scaffolding och metakognition i klassrummet
Lär dig vad kan ni göra för att planera undervisning som ger större effekt på elevernas lärande. Boka uppdragsfortbildningen till gymnasieskolans lärare.

Om fortbildningen

Ann S. Pihlgrens forskning är högaktuell. Hennes forskning runt både undervisningspraktik och tänkandet i klassrummet väcker stort intresse ute i skolorna. Med utgångspunkt i hennes forskning lär vi oss hur vi planerar undervisning som ger större effekt på elevernas lärande och tänkande så att de når målen.

Målgrupp

Lärare och skolledare i gymnasieskolan

Innehåll

Hur påverkas elevens tänkande av lärarens undervisningsstilar och praxisteorier?
Våra idéer om lärandet kan vara medvetna eller omedvetna, men oavsett vilket får de effekt på vår undervisning. Pihlgrens uppdelning i 5 lärarstilar och de idéer om tänkande och lärande som dessa stilar bygger på, är kategorier du säkert känner igen från din egen skoltid eller från din arbetsplats. Du kommer möta dig själv i dem också. Det kan vara plågsamt att möta sina egna ”sanningar” om undervisning, men det är viktigt. De får nämligen olika effekt på elevernas analytiska och kreativa tänkande. 

Hur arbetar vi med metakognition i klassrummet?
Hur gick det egentligen till när jag lärde mig det här och vad blir mitt nästa steg? Metakognition handlar om att hjälpa eleven att lära om sitt lärande, det vill säga att reflektera över sitt tänkande och lärande. Att ställa metakognitiva frågor i högre grad än kontrollfrågor ger eleven förståelse för hur hen lärde sig något. Det är med andra ord ett mycket viktigt verktyg för förmågeutveckling. Metakognitiva frågor hjälper eleven att utveckla och använda förmågor som synliggör tankeprocesser och därmed och stärker lärandet.

Hur bygger vi in fungerande stödstrukturer i undervisningen?
Med hjälp av scaffolding hjälper vi eleverna att uppnå kunskapsmålen samtidigt som eleverna får träna upp sina analytiska, problemlösande och kreativa förmågor. Scaffolding kräver ett tydligt pedagogiskt ledarskap så att elevernas tankeprocesser kan utvecklas. Så hur bygger vi då in dessa ”byggställningar” i vår planering så att det genomsyrar elevernas undervisningsvardag?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni får lära er hur du planerar undervisningen så att den ger effekt på elevens tänkande och kreativitet.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti