Kollegialt lärande

Kollaborativt lärande för lärare

– metoder för kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken

Lär er att:

 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning

Resultatet ser vi i elevernas lärande

Vissa uppfattar det kollegiala lärandet som något som tar tid från planering och utveckling av undervisningen. För andra har det öppnat spännande dörrar till ny undervisningspraktik. Det undersökande och nyfikna förhållningssätt som bär det kollaborativa lärandet bidrar till meningsfullhet eftersom vi ser dess resultat i elevernas lärande. Lärarnas lärande måste därför ta sin utgångspunkt i undervisningen så att vi vet om vi utvecklar det vi behöver bli bättre på. Missa inte chansen att lära er mer om hur ni går tillväga för att skapa en kontinuerlig utveckling av undervisningen.

Med utgångspunkt i aktuell forskning lär du dig hur en grupp lärare gemensamt och systematiskt kan höja undervisningskvaliteten och likvärdigheten genom ett ständigt undersökande och utvecklande utifrån elevernas lärande. Fortbildningen utmanar och vägleder er i hur ni kan fortsätta att utveckla er undervisning och växa som lärare.

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster.
Under fortbildningen undersöker vi följande frågor...

Dag 1 Kollaborativt lärande som arbetssätt och förhållningssätt

 • Kontinuerlig undervisningsutveckling snarare än projekt
 • Evidensbaserad undersökning och förbättring med utgångspunkt i elevernas lärande
 • Metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Lärcykel för kollaborativ undervisningsutveckling

Dag 2 Verktyg för det kollaborativa lärandet

 • Att förankra lärandet i styrdokument och forskning
 • Metoder för samtal som fungerar lärande och utvecklande
 • Utvecklingsfrämjande strukturer
 • Redskap för att undersöka din skolas kollaborativa förmåga

Fortbildning i process

Fortbildningens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan dagarna där ni förväntas använda nya kunskaper i den egna verksamheten och genomföra en kollaborativ observation. Till er hjälp i den processen får ni ett konkret stödmaterial som guidar er genom arbetet tillsammans med kollegorna på den egna skolan. 

Målgrupp

Lärare och rektorer i vuxenutbildning

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat
Bra i egna lokaler!

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti